Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno
koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine.
Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga
pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen »Za obnovo Enote Deteljica«.

obrazec_VrtecTrzic_05

V ta namen bi potrebovali sredstva v višini najmanj 30.000 evrov.

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga oddate pri organizacijski vodji enote vrtca ali vzgojiteljici oddelka, katerega obiskuje vaš otrok!
Za vse informacije se obrnite na Tatjano Blaži, v d. ravnateljice na GSM 031 723 474. Projekt je predstavljen tudi na spletni strani www.sklad05.si.

Veseli bomo vašega 0,5 %. saj veste: Zrno na zrno – pogača, kamen na kamen – palača.

05 dohodnine