SPOŠTOVANI STARŠI

Smernice in ukrepi glede postopanja v zvezi s pojavi Covida-19 v vrtcu so se nekoliko spremenili. V danih okoliščinah se trudimo otrokom zagotoviti skrb in vzgojo na utečeni način, kljub temu, da se žal soočamo z odsotnostmi med zaposlenimi zaradi različnih zdravstvenih razlogov. Zato v oddelkih srečujete nove obraze. Novi sodelavci se trudijo čim hitreje navaditi na novo okolje, sodelavce in otroke. Starši nam in otrokom lahko pomagate s tem, da z razumevanjem pristopite k nastali situaciji. Nekateri otroci se na spremembe hitro navadijo in nove osebe vzamejo za svoje, nekateri pa potrebujejo več časa in posluha za njihovo prehodno težavo.

Izzivov in novosti v zvezi z epidemijo tako žal še ni konec. Prosimo vas, da nam še naprej vestno sporočate in pošiljate dokumente o karantenah, saj le tako lahko pripravimo pravilni obračun oskrbnin (urska.jerman@vrtec-trzic.si).

V kolikor imate dileme, vprašanja ali kakršnekoli druge težave, sem vam na voljo na telefonski številki: 04 5971 601 ali 031 723 474, pomočnica ravnateljice Andreja Gimpelj Kovačič, ki ureja vso dokumentacijo v zvezi s karantenami, pa je dosegljiva na 04 5971 603 ali 070 554 442.

Okoliščine že predolgo časa niso take, kot si jih želimo, vendar ostajamo potrpežljivi, pozitivno naravnani in prilagodljivi še naprej.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Tatjana Blaži, ravnateljica

Dostopnost