Spoštovani starši.

Vrtec Tržič bo tudi v prihajajočem tednu in vsaj do vključno 22. 1. 2021, morda tudi dalje, deloval na enak način, kot do zdaj – z zagotavljanjem t. i. nujnega varstva otrokom tistih staršev, ki druge možnosti varstva za otroke nimajo in ki priskrbijo potrdilo delodajalcev obeh staršev.

Prilagamo okrožnico ministrstva:
http://vrtec-trzic.si/files/2021/01/11730_Podaljšanje-_izobraževanja_na_daljavo_18_1_2021.pdf
Glede na to, da smo s sklepom župana občine ustanoviteljice lahko začeli z izvajanjem nujnega varstva v vseh treh matičnih enotah Vrtca Tržič, in glede na nezmanjšano število otrok, ki potrebujejo nujno varstvo, se prijava od zdaj naprej smatra do nadaljnjega oz. do odprtja vrtcev. To že velja za vse otroke, ki v prvem tednu januarja obiskujejo vrtec. Staršem torej ni potrebno več vsak teden pošiljati nove prijave, prosimo pa za dosledno prijavljanje in odjavljanje v sistemu Vasco.

PRIJAVEotrok, ki v nujno varstvo še niso bili vključeni ali se vračajo po premoru, zbiramo vsak teden do ČETRTKA do 12. ure, s spodnjimi podatki na e-naslov info@vrtec-trzic.si (kopirajte spodnji obrazec v elektronsko sporočilo in izpolnite):
Ime in priimek otroka:
Letnica rojstva:
Vzgojitelj/ica:
Dnevi nujnega varstva (od datuma do datuma):
Dnevna pristnost v vrtcu (od ure – do ure):
Telefonska številka dosegljivega starša:
Pridobiti je potrebno potrdilo delodajalca obeh staršev (pošljete po e-pošti ali prinesete s seboj ob prihodu v vrtec).
Navedite naziva obeh delodajalcev:


Izjava, da je otrok zdrav (možno podpisati ob oddaji otroka)

Hvala za razumevanje, sodelovanje in potrpežljivost.
Lepo pozdravljeni,
pomočnici ravnateljice Andreja Gimpelj Kovačič in Mojca Lužnik

Dostopnost