Starši bodočih prvošolčkov oddate izpisnico iz vrtca na upravi Vrtca Tržič (in ne pri vzgojiteljih). Izpisnico dobite na upravi oziroma jo natisnete s spletne strani Vrtca Tržič (povezava), podpisati pa jo morata oba starša oziroma skrbnika oz. edini starš/skrbnik.

Zaradi izvajanja gradbenih del v sklopu energetske sanacije enote Deteljica v poletnih mesecih in posledično prostorske stiske je zaželeno, da – v kolikor ste se že odločili o datumu izpisa – izpisnico z želenim datumom izpisa oddate čim prej, najkasneje pa 10 dni pred datumom izpisa.

Datum izpisa je potrebno javiti tudi na pristojni center za socialno delo, in sicer v 8 dneh od datuma izpisa dalje.

Lep pozdrav,                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ravnateljica Vrtca Tržič

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tatjana Blaži