Spoštovani starši,

prosimo vas, da do 11. 6. 2020 elektronsko (v Vasco web) sporočite morebitno daljšo odsotnost svojega otroka v poletnih mesecih.

Na osnovi vaših podatkov – vpisov bomo v vrtcu razporedili otroke v dežurne enote in v dislocirane oddelke glede na prostorske možnosti ter organizirali delo in prehrano. O izbiri dežurne enote oziroma dislociranega oddelka za vašega otroka vas bomo pravočasno obvestili. V enoti Deteljica bo predvidoma v juliju in avgustu potekala energetska sanacija, zato bo enota zaprta. Natančnejše informacije boste starši otrok enote Deteljica prejeli takoj, ko bodo znane.

V kolikor bi želeli uveljavljati še znižano plačilo zaradi začasne odjave, prosimo preberite:
ZAČASNA ODJAVA:
Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave le za najstarejšega otroka.
Pravico do znižanega plačila iz zgornje alineje lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Obrazec za začasno odjavo otroka v poletnih mesecih lahko natisnete s spletne strani Vrtca Tržič (OBRAZEC_ODJAVA_2020) ali ga dobite pri vzgojiteljici, kamor ga, prosimo, tudi vrnete do 11. 6. 2020.  Občine znižajo plačilo zaradi začasne odjave le ob oddaji obrazca.

Lepe dopustniške dni vam želimo.

Ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži

Dostopnost