Spoštovani starši,

prosimo vas, da do 12. 6. 2019 elektronsko (v Vasco web) sporočite morebitno daljšo odsotnost vašega otroka v poletnih mesecih.  Zaradi izvajanja gradbenih del v sklopu energetske sanacije enote Deteljica v letošnjem in naslednjem poletju bomo v času od 24. 6. do 31. 8. 2019 obratovali v dežurnih enotah in dislociranih oddelkih. Na osnovi vaših podatkov – vpisov bomo v vrtcu razporedili otroke v dežurni enoti in dislocirane oddelke glede na prostorske možnosti ter organizirali delo in prehrano. O izbiri dežurne enote oziroma dislociranega oddelka za vašega otroka vas bomo pravočasno obvestili.

Ob tem naj omenimo, da vrtec trenutno obiskuje 571 otrok, kar je največ v 120-letni zgodovini vrtca. Zaprtje tako velike enote, kot je enota Deteljica, nam predstavlja veliko prostorsko stisko, zato vse starše vljudno naprošamo k sodelovanju in odjavi otrok, seveda v kolikor imate možnost varstva drugje.

V kolikor bi želeli uveljavljati znižano plačilo zaradi začasne odjave, prosimo preberite:

ZAČASNA ODJAVA:

Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

  • enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni (15. 8. ni delovni dan) neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo

50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave le za najstarejšega otroka.

Pravico do znižanega plačila iz zgornje alineje lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Obrazec za začasno odjavo otroka v poletnih mesecih dobite pri vzgojiteljici (oz. na povezavi), kamor jih, prosimo, tudi vrnete do 12. 6. 2019.  Občine znižajo plačilo zaradi začasne odjave le ob oddaji obrazca.

 

Lepe dopustniške dni vam želimo.                                                                                                                                                                                                                                                                      Ravnateljica Vrtca Tržič

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tatjana Blaži