22. 1. 2021 

Spoštovani starši.

V torek, 26. januarja 2021, naš vrtec ponovno odpira svoja vrata za vse malčke, ki potrebujejo varstvo in so predvsem zdravi.
V ponedeljek, 25. 1. 2021, bo še potekalo nujno varstvo za predhodno prijavljene otroke – kot v tem tednu. Spremembe igralnic za nujno varstvo niso predvidene.

Že decembra smo vas povprašali po tem ali vaš otrok v vrtec pride, ko se vrtec odpre v običajnem obsegu. Prav tako ste navedli tudi čas od kdaj do kdaj naj bi bil vaš otrok v vrtcu prisoten. Prosimo vas, da strokovnim delavcem oddelka vašega otroka ŠE DANES (petek) sporočite v kolikor so informacije glede prisotnosti vašega otroka v vrtcu različne od tistih, ki ste jih že navedli.

Glede na potrebe večine staršev ter željo, da zagotovimo čim boljšo organizacijo dela in hkrati tudi čim večjo varnost otrok, staršev in zaposlenih ter zmanjšanje možnosti širjenja SARS-CoV-2, obratovalni čas vrtca za čas razglašene epidemije spreminjamo na 5.30 – 15.30.

Vsi najavljeni otroci ostajajo v svojih matičnih skupinah. Vsaka skupina otrok bo zaključena in se v času izrednih razmer ne bo spreminjala. Združevanja med skupinami ne bo, niti v času sprejema in oddaje. Zaposleni se bomo na vso moč trudili, da zagotovimo kar najbolj prijetno bivanje otrok v vrtcu, kljub vsem omejitvam in spremenjenemu delovanju.
Za ta čas poteka vsa komunikacija med starši in zaposlenimi izključno prek elektronskih medijev. Uradnih ur na upravi vrtca ni.
Zaradi zaščite otrok in zaposlenih se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, povzeti po NIJZ. Vsi obiskovalci vrtca (starši oz. skrbniki) morate ob oddaji in sprejemu otroka nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 do 2 m z drugimi osebami ter se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za oddajo in sprejem otroka.
Otrok naj v vrtec prihaja zdrav. V kolikor ima otrok zdravstvene omejitve, se o tem posvetujte z otrokovim pediatrom.
V kolikor bo vreme dopuščalo, bomo veliko časa preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi rezervna oblačila ter vsak dan vremenu primerno obutev.
Starši boste o vsem, kar se dogaja v oddelku vašega otroka, obveščeni prek elektronske pošte. Objave lahko spremljate tudi na naši internetni strani.
Glede na okrožnico MIZŠ z dne 20. 1. 2020 Vlada RS že pripravlja PKP8, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Pomembno je, da starši otroka za čas odsotnosti odjavite v aplikaciji Vasco web.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Vsem nam želimo prijetno in igrivo ponovno druženje.

Tatjana Blaži, ravnateljica

Dostopnost