Spoštovani starši.

V primeru, da se odločate, da bo imel vaš otrok v šolskem letu 2019/2020 odloženo šolanje, vas prosimo, da nam do 8. 3. 2019 to sporočite na predpisanem obrazcu.

Prav tako velja, če želite svojega otroka z novim šolskim letom 2019/2020 prepisati v drugo enoto Vrtca Tržič, je potrebno do 8. 3. 2019 izpolniti pisno prošnjo za premestitev.

Oba obrazca dobite pri vzgojiteljici svojega otroka.