Spoštovani starši.

S ponedeljkom, 1. 6. 2020, je skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) možno nadaljnje postopno odpiranje vrtcev ob skrbnem spremljanju stanja in kakovostni izvedbi priporočenih ukrepov.

Poudarjamo, da še bolj kot pred epidemijo velja, da v vrtec sodijo le zdravi otroci. Zato prosimo, da starši ob prvem prihodu v vrtec prinesete podpisano izjavo (Izjava-stašev), v kateri nam sporočate, da vaš otrok v vrtec prihaja zdrav. V kolikor ima otrok zdravstvene omejitve, se o tem posvetujte z otrokovim pediatrom.

Starši, ki se boste iz različnih razlogov odločili, da otrok v vrtec ne vključite, ste glede na predlog tretjega interventnega zakona OPROŠČENI PLAČILA VRTCA DO 30. 6. 2020. Morebitno odsotnost otroka nujno javite prek aplikacije Vasco Web. Vaša informacija o odsotnosti otroka je pomembna zaradi organizacije dela v enotah.

Kot ključni ukrep na področju varovanja zdravja bo še vedno v ospredju dosledno izvajanje higienskih ukrepov ter zagotavljanje zadostne fizične distance oz. manjšega števila stikov. Nošenje mask ni več obvezno, le priporočeno.

Tako okrožnico MIZŠ kot priporočila NIJZ najdete tukaj:

10291_Okrožnica VRTCI 1 junij 2020

10292_NIJZ 28.05.2020_1080_001

Veselimo se nadaljnjega odpiranja vrtca in s tem še več vrveža v naših enotah.

Tatjana Blaži, ravnateljica Vrtca Tržič

Dostopnost