Spoštovani starši.

Pred nami je spet obdobje posebnih prizadevanj za zajezitev širitve epidemije COVID-19.
Na podlagi okrožnice pristojnega ministrstva (http://vrtec-trzic.si/files/2021/03/12257_Prepoved_zbiranja_ljudi_v_zavodih_1-4-2021.pdf) vas obveščamo, da bo od četrtka, 1. 4. 2021 (do predvidoma 11. 4. 2021) Vrtec Tržič ZAPRT.
Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), torej sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov, ter v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi (OBRAZEC).

V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposelnost, možnost varstva zaradi nenujnih del …), drugi pa v navedenih poklicih, MORA biti OTROK DOMA.

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Odjava v sistemu Vasco je nujno potrebna! Koriščenje nujnega varstva pa je za starše plačljivo.

Da bomo NUJNO VARSTVO pod POSEBNIMI POGOJI lažje organizirali, vas prosimo, prijavite otroka na e-naslov info@vrtec-trzic.si s pošiljanjem vseh spodnjih podatkov (kopirajte in prilepite v e-sporočilo ter izpolnite):

Ime in priimek otroka:
Letnica rojstva:
Vzgojitelj/ica:
Dnevi nujnega varstva (od datuma do datuma):
Dnevna pristnost v vrtcu (od ure – do ure):
Telefonska številka dosegljivega starša:
Navedite naziva obeh delodajalcev in označite eno od navedenih opcij spodaj:

  • sektorji kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17),
  • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
  • zavodi s področja socialne varnosti,
  • Slovenska vojska,
  • Policija,
  • poklicne gasilske enote.

V kolikor vaš delodajalec (velja za oba starša) ni del kritične infrastrukture oz. zgoraj navedenih dejavnosti, nujno varstvo za vašega otroka ni predvideno. 

Prijava otroka je dokončno urejena, ko pošljete potrdilo delodajalca – izključno na tem obrazcu. Če veljavnega potrdila na predvidenem obrazcu ne bomo prejeli, vaš otrok ni prijavljen v nujno varstvo. V zvezi z omenjenim potrdilom vas želimo opozoriti na možnost preverjanja navedenih potrdil s strani pristojnih služb ter da delodajalec s podpisom navedenega potrdila pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da so navedene izjave točne in resnične ter sprejema vse morebitne posledice, ki bi nastale s podanimi neresničnimi izjavami.

Prav tako vas prosimo, da nas kljub odsotnosti otrok iz vrtca še naprej obveščate o morebitnih pozitivnih rezultatih na testiranju za koronavirus, po e-pošti na info@vrtec-trzic.si, da bomo lahko v prihodnjih dneh poskrbeli za zaščito vseh naših otrok in staršev.
O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali prek naše spletne strani!

HVALA ZA RAZUMEVANJE, SREČNO IN ZDRAVO!

Pomočnici ravnateljice Vrtca Tržič
Andreja Gimpelj Kovačič in Mojca Janc

Poslano:
– mailing lista staršev
– spletna stran vrtca

Dostopnost