Prostovoljno delo v vrtcu Tržič

Vabilo k sodelovanju vsem, ki jih zanima prostovoljno delo na področju dela s predšolskimi otroki v vrtcu Tržič.

Prostovoljno delo je nepoklicno delo, ki na osnovi svobodne odločitve in brez materialne koristi želi vnašati v svoje življenje in življenje drugih nove vsebine in nove vrednote ki niso plačane z denarjem. V slovenskem prostoru prostovoljstvo dobiva v zadnjem času vse večji pomen, o njem se v zadnjem času pogosteje govori in piše.

Prostovoljno delo lahko opravlja vsak. Glede na svoje zmožnosti lahko deluje na različnih področjih (socialne dejavnosti, delo v skupini, delo z računalnikom, pomoč v kuhinji, pomoč pri kulturnih dejavnostih idr.).  Ljudje, ki podarijo svoj prosti čas in življenjsko energijo pridobijo mnogo tudi zase. Prostovoljcu, ki delo opravlja, daje dober občutek, ker opravlja potrebno in koristno delo, obenem pa si pridobiva delovne izkušnje, ki mu bodo lahko koristile na njegovi poklicni poti ali pri odločitvi o izbiri le-te, spoznavanju novega delovnega okolja, delu na medosebnih odnosih, osebno obogatitvi in osebnostni rasti.

Prostovoljno delo v vrtcu je delo namenjeno v dobro vrtca, predvsem pa z dejavnostmi za dobrobit naših otrok. Osnovni namen je pomagati drugim, na način da spreminjamo tudi sebe.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste dopolnili starost 18 let, imate veselje do dela s predšolskimi otroki. Lahko ste brezposelni,  študentje – tudi brez statusa, upokojenci.

Cilji

 • Naše otroke boste skupaj z našimi strokovnimi delavci spremljali in bili v pomoč pri spodbujanju preživljanja kvalitetnega časa na sprehodih, izletih.
 • Sodelovali boste pri vzgojnih dejavnostih.
 • Pomagali boste otrokom s specifičnimi težavami (učno, vzgojno ali čustveno področje)

Prostovoljcu zavod zagotavlja:

 • uvajalno usposabljanje,
 • mentorstvo,
 • aktivno sodelovanje  v oddelkih z otroci in s tem pridobivanje novih izkušenj in znanj,
 • sodelovanje s strokovnimi delavci.

Ob izteku sodelovanja oziroma na zahtevo, prostovoljec prejme Potrdilo o opravljenem delu, z navedbo pridobljenih znanj in spretnosti.

Dolžnosti prostovoljca so:

 • udeležba na uvodnem izobraževalnem srečanju,
 • udeležba na rednih srečanjih prostovoljcev,
 • izvajanje dela v skladu s svojimi strokovnimi in drugimi znanji,
 • spoštovanje Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu,
 • spoštovanje internih pravil in Pravilnika o varnosti otrok,
 • varstvo zaupnosti podatkov, pridobljenih med delom.

Vsi, ki vas to delo veseli, nas lahko pokličete na tel. št. 04 59 71 600, nam pišete na e-pošto info@vrtec-trzic.si ali pošljete svoje prošnje na naslov: Vrtec Tržič, Cesta Ste aux Mines 28, 4290 Tržič.

Veselimo se sodelovanja z vami.

                                                                                              mag. Nataša Durjava,
ravnateljica