Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto HIŠNIK IV M/Ž, in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom 10 ur tedensko do 30. 6. 2019

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja poklicna izobrazba – tehnične, proizvodne ali gradbene smeri Stopnja strokovne izobrazbe: IV

Obvezna znanja:
dodatna tehnična znanja za vzdrževanje zgradb in otroških igrišč
vozniški izpit B kategorije

Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece
Poskusno delo: 1 mesec

OPIS DEL IN NALOG:

 • Opravljanje različnih vzdrževalnih del, posvetovanje z vodstvom vrtca glede nabave občasnegapotrebnega materiala in storitev za vzdrževanje.
 • Razvoz hrane in različnega materiala po enotah.
 • Odstranjuje sneg iz pločnikov pred vrtcem in pred vhodom v vrtec.
 • Poskrbi za čiščenje zaledenelih površin za dovoz oziroma prihod v prostore vrtca.
 • Opravlja prevoze hrane, perila in drugega materiala med enotami in o prevozih vodi evidenco.
 • Ob državnih praznikih izobesi državno zastavo.
 • Skrbi za brezhibno čistočo vozila, skrb za tehnično brezhibnost vozila in za redno vzdrževanje vozila.
 • Opravlja tehnične preglede in registracijo vozila v sladu s predpisi.
 • Pred vožnjo pregleda vozilo, po vožnji redno očisti vozilo v skladu z načrtom čiščenja in o čiščenju vodi ustrezno evidenco, ki jo v pregled preda org. PZHR.
 • Odgovoren je za pravočasen in v skladu s HACCP-om pravilen transport hrane med enotami.
 • Pravočasno obvešča vodstvo vrtca o okvari vozila, izroča vozilo drugemu vozniku v brezhibnem stanju in le ob soglasju vodstva vrtca.
 • Nadomešča hišnika vzdrževalca v njegovi odsotnosti.
 • Se stalno strokovno izpopolnjuje.
 • Sodeluje s hišnikom vzdrževalcem in mu pomaga pri delu.
 • Opravlja druga dela po navodilu vodstva vrtca.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih opravil.

 Objava prostega delovnega mesta: 15.4.2019
Rok za prijavo: do vključno 18.4.2019
SKLIC: NL21511

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.