Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto KUHAR IV / V, in sicer za določen čas do 31. 8. 2023 z možnostjo podaljšanja

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba – smer gostinstvo ali druga ustrezna smer

Stopnja strokovne izobrazbe: IV/V

 

Obvezna znanja: aktivno znanje slovenskega jezika

Zahtevane delovne izkušnje: 0 mesecev
Poskusno delo: 2 meseca

 

OPIS DEL IN NALOG:

Pripravlja in čisti živila za termično obdelavo, porcionira in deli obroke po programu in posebne obroke po navodilih vodje kuhinje in organizatorja prehrane.

 • Sprejema in ustrezno shranjuje živila in drug potreben material.
 • Opravlja druga dela po navodilu vodstva vrtca oziroma organizatorja prehrane.
 • Aktivno sodeluje in uvaja novosti v proces dela v kuhinji po smernicah HACCP študije, skrbi za izboljšave.
 • Ob organiziranih prireditvah skrbi za pripravo prostorov, hrane in pogrinjkov.
 • Nadomešča vodjo kuhinje v njegovi odsotnosti.
 • Izvaja druga kuharska opravila po dnevnem razporedu zadolžitev, ki ga pripravi vodja kuhinje ali drugi za to pristojen zaposleni.
 • Skrbi za čistočo kuhinjskega perila in svoje delovne obleke, za urejenost in osebno higieno.
 • Dnevno čisti in vzdržuje kuhinjsko opremo, pribor, naprave, delovne pripomočke, delovne površine in ostali kuhinjski inventar ter pripadajoče prostore in pomiva ter shranjuje posodo, skrbi za izklop naprav pod električno napetostjo, zapre okna in zaklene vrata idr.
 • Pravilno uporablja in vzdržuje stroje in naprave, ki jih uporablja pri svojem delu (v skladu z navodili).
 • Redno spremlja strokovne novosti in zakonodajo.
 • Se sproti izpopolnjuje in izobražuje in spremlja novosti na področju HACCP študije ter jih uvaja v delo.
 • Opravlja druge naloge, ki so v zvezi z njeno osnovno zadolžitvijo po navodilih vodje kuhinje.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote. V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta: 23. 1. 2023
Rok za prijavo: do vključno 31.1.2023
SKLIC: OR65420

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na e-naslov: info@vrtec-trzic.si

Dostopnost