Spoštovani,

spodaj posredujemo poziv župana Občine Tržič, mag. Boruta Sajovica:

Poziv župana Občine Tržič – varstvo na domu – sken

ZADEVA: JAVNI POZIV ŽUPANA OBČINE TRŽIČ – VARSTVO NA DOMU

Spoštovani,

Republika Slovenija je z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 15/20) preklicala organizacijo varstva otrok tistih, ki jih država nujno potrebuje za delo v izrednih razmerah, to so v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite.

Upoštevajoč dopis predsednika Vlade Republike Slovenije, g. Janeza Janše, z dne 15.3.2020,  ko naproša, da organizirajo lokalne skupnosti in župane, zato:

POZIVAM

  • prostovoljce, ki so pripravljeni nuditi varstvo na domu zdravim otrokom, da pošljejo kontaktne podatke  (ime, priimek, naslov, elektronski naslov in tel. številko),
  • starše zgoraj navedenih, ki to res nujno in izjemoma potrebujejo, da javijo potrebe in pošljejo kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov in tel. številko)

na naslov: info@vrtec-trzic.si ali po telefonu na 04 5971 600

Fizični pristop do enot Vrtca Tržič ni omogočen!

Ravnateljico Vrtca Tržič smo zaprosili za strokovno koordinacijo oz. vzpostavitev e-vstopne točke za nujna varstva. Tudi znotraj Vrtca Tržič se bo opravila poizvedba, kdo od zaposlenih bi lahko to opravljal, saj so za to najbolj usposobljeni.

Opozarjamo, da naj se javljajo zdravi in resni prostovoljci, po možnosti z izkušnjami s tega področja. Prosimo, da se ne javljajo oz. izpostavljajo prostovoljci iz t.i. rizičnih skupin. V občini Tržič bomo sledili zaprosilu predsednika Vlade RS, vendar je za varstvo potrebno zagotoviti zdrave in ustrezno usposobljene varuhe otrok.

 

mag. Borut Sajovic,
župan Občine Tržič

Dostopnost