Obveščamo vas, da je bilo obvestilo glede oddelka in strokovnih delavk otrok oddano na poštne naslove otrok v torek, 24. avgusta in jih je večina prejela v sredo, 25. avgusta. Če sporočila niste prejeli, ga lahko pričakujete v četrtek ali petek.

Pomembno: starši novinčkov v oddelkih otrok v starosti od 1 do 3 leta pričakujte klic s strani vzgojiteljice. Starši otrok od 3 do 6 let boste dobili kontakt vzgojiteljice svojega otroka, da jo boste lahko poklicali in se po želji dogovorili za pogovor.

…………..

Naj vas ob tem spomnimo še na nekaj obveznosti:

V poletnih mesecih je potrebno opraviti zdravniški pregled pri pediatru vašega otroka. Pridobiti morate Zdravniško potrdilo o sprejemu otroka v vrtec iz katerega bodo razvidna tudi otrokova že opravljena cepljenja.

Zdravniško potrdilo bo potrebno oddati na upravo vrtca Tržič najkasneje do 31. 8. 2021.

V primeru, da zdravniškega potrdila ne bomo prejeli, bomo morali, v skladu z 9. členom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev oz. skrbnikov in vrtca  in 51.a členom Zakona o nalezljivih bolezni, otroka odkloniti.

V mesecu avgustu je potrebno na pristojni CSD vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Odločba je veljavna s 1. dnem naslednjega meseca. Če starši te vloge ne oddate, vam vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.

Vse pomembne pravice in obveznosti imate starši zapisane tudi v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Prosimo, da jih pred začetkom prihoda otroka v vrtec ponovno pregledate.

Ostale informacije o delu in življenju v vrtcu najdete v različnih rubrikah na naši spletni strani.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. 04 59 71 600, 04 59 71 607 ali na e-naslovu info@vrtec-trzic.si

Želimo vam veselo, razigrano poletje in nasvidenje v septembru!

Tatjana Blaži, ravnateljica

Dostopnost