Spoštovani starši.

S strani Občine Tržič smo prejeli zagotovilo, da se s podaljšanjem zapore državne ceste R2-410, odsek 1134 Tržič – Kokrica (od km 2,790 do km 3,400) zaradi gradnje kanalizacije in ureditve ceste ustrezno podaljša tudi dogovor, da v primeru, da je uraden obvoz za vas nesprejemljiv in boste zato otroka za določen čas izpisali iz vrtca, Občina Tržič v primeru takega začasnega izpisa otroka iz vrtca krije stroške v višini 50 % plačila staršev (kot je v primerih bolniške odsotnosti otroka). Tovrstno odločitev, v kolikor še niste, sporočite v Vrtec Tržič, po e-pošti na urska.jerman@vrtec-trzic.si.

Glede posebnosti o poteku del in s tem povezanih zapor priporočamo, da spremljate aktualna obvestila na spletni strani Občine Tržič in njihovi Facebook strani.

S spoštovanjem,

ravnateljica Vrtca Tržič
Tatjana Blaži

Dostopnost