VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022, ki bodo na dan 1. 9. 2021 dopolnili starost 1 leto oziroma 11 mesecev

Vpis bo potekal od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021. Točna navodila o poteku vpisa bomo objavili en teden pred vpisom na spletni strani vrtca

Za novo šolsko leto razpisujemo naslednje programe:
DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 6. leta (trajanje 6 do 9 ur)
CICIBANOVE URICE za otroke v starosti od 3 do 6 let (v obsegu do 160 ur letno)

Sprejemali bomo tudi vpisne liste za otroke, ki bodo dopolnili starostni pogoj 1 leta oziroma 11 mesecev po 1. 9. 2021.

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (UL RS, št. 142/2020) bodo v Vrtec Tržič sprejeti samo tisti otroci, ki bodo opravili obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Vabljeni na veder polet v veliki svet!

Dostopnost