Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, in sicer za določen čas za nadomeščanje odsotne delavke s polnim delovnim časom 8 ur dnevno oz. 40 ur tedensko

 

Vrsta strokovne izobrazbe: pridobljena po izobraževalnem programu gimnazija ali izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja

 

Obvezna znanja: aktivno znanje slovenskega  knjižnega jezika
Zahtevane delovne izkušnje: ne
Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG

Obseg delovne obveznosti in čas trajanja delovnega razmerja spremljevalca se določi glede na število otrok, ki se jim nudi fizična pomoč in obseg oziroma število ur nudenja fizične pomoči, ki izhaja iz odločbe o usmeritvi oz. individualiziranega programa, ki ga pripravi strokovna skupina, pri čemer:

se spremljevalec seznani s problematiko otroka s posebnimi potrebami,

skrbi za varno gibanje otroka s posebnimi potrebami po prostorih, objektu vrtca,

pomaga otroku, da lahko prihaja k igri in drugim oblikam vzgojnega dela,

pomaga pri zadovoljevanju osebnih potreb otroka,

spremlja otroka na sprehodih in izletih,

skrbi za zagotavljanje pogojev za varno delo v skladu s predpisi o varstvu pri delu,

opravlja druga dela in naloge, ki so potrebne v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih otrok v vrtcu, ter druge naloge po letnem delovnem načrtu vrtca in po navodilih vodstva v skladu s predpisi,

ravnatelju daje pobude za prilagoditev pogojev dela otroka s posebnimi potrebami.

 

Opravlja  tudi druga  dela,  po katerih se potreba pojavlja občasno in nepričakovano: delo v inventurnih komisijah, delo v strokovnih organih in strokovnih skupinah, opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter po navodilih organizacijskega vodje, pomočnika ravnatelja/ice in ravnatelja/ice.

V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

 

Opomba:

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba:

  • ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • ki je bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
  • zaželena pedagoška smer izobrazbe

 

Objava prostega delovnega mesta: 15. 9. 2023

Rok za prijavo: 20. 9. 2023

SKLIC: PA76660

 

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi na:

Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali info@vrtec-trzic.si.

Dostopnost