Glede na trenutne razmere širjenja koronavirusa se tudi v Vrtcu Tržič čutimo odgovorne in dolžne upoštevati in tudi posredovati, vse pomembne informacije in splošne preventivne ukrepe glede morebitnega širjenja okužbe. Ravnali se bomo po navodilih pristojnih institucij in jih v celoti upoštevali pri nadaljnjem ravnanju. Upoštevali bomo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je tudi ključna nacionalna kontaktna točka, ki izvaja stalne ocene tveganja na osnovi trenutnih epidemioloških podatkov.

Na tem mestu pozivamo vse starše ter druge obiskovalce enot Vrtca Tržič, da upoštevamo sledeče SPLOŠNE PREVENTIVNE UKREPE:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

(Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019)

V kolikor bo prišlo do spremenjenih razmer, vas bomo o tem sproti obveščali.

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V ČASU KORONAVIRUSA (COVID-19) 

Najlepše hvala vsem za sodelovanje.

Tatjana Blaži

Ravnateljica Vrtca Tržič

Druge koristne povezave:

Dostopnost