OBVESTILO

SPOŠTOVANI STARŠI

V zadnjih dneh se soočamo z mnogimi dodatnimi odsotnostmi strokovnega in tehničnega kadra v vrtcu. V tem trenutku smo blizu roba zmožnosti, da oddelki še delujejo nemoteno. Pri tem brez menjav in nadomeščanj odsotnih seveda ne gre. Na MIZŠ pripravljajo ukrep zaprtja posamezne enote vrtca, ki se ga bomo posluževali v skrajnem primeru, ob sodelovanju z občino ustanoviteljico. Želimo si, da to ne bi bilo potrebno, a spremembe se dogajajo tako rekoč čez noč. Ostajamo pa optimistični in se še naprej trudimo v dobro otrok, ki nam jih zaupate.

Prosimo vas, da svojim strokovnim delavcem oddelka in na upravo še naprej vestno sporočate in pošiljate dokumente o izolaciji in karantenah, saj le tako lahko pripravimo pravilni obračun oskrbnin (urska.jerman@vrtec-trzic.si).

V kolikor imate dileme, vprašanja ali kakršnekoli druge težave, sem vam na voljo na telefonski številki: 04 5971 601 ali 031 723 474.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Tatjana Blaži, ravnateljica

Obvestilo o spremembah glede karanten

Spoštovani starši.

Vlada RS je 17. 1. 2022 sprejela dva nova odloka, ki vplivata na postopanje glede določanja karanten tako za otroke kot zaposlene vrtca. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022 in veljata od danes, srede, 19. 1. 2022.

Predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v vrtcu. Priporoča se samotestiranje na domu za predšolske otroke iz oddelka s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 namesto predvidene 7-dnevne karantene na domu.

Če ima predšolski otrok visokorizični kontakt izven VIZ, pa je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki. Za visoko rizične stike doma ali kjerkoli drugje torej še vedno velja 7-dnevna karantena (npr. pri okužbi v družini oz. skupnem gospodinjstvu).

Ob vsakem posameznem primeru bodo stekli predvideni postopki in starši boste o tem obveščeni.
V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri ≥ 30 % predšolskih otrocih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek, upoštevajoč izjeme od karantene na domu.
Tudi o tem boste starši obveščeni, tako kot do sedaj.

Navodila VIZ zavodom lahko najdete na https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje, na povezavi https://www.nijz.si/izolacija pa tudi dostop do izjem od karantene.

Pomembno je tudi, da nas starši vestno obveščate o pozitivnih rezultatih PCR testa vaših otrok v obdobju 12 ur od potrditve (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)).
Prav tako vas prosimo, da redno sporočate tudi ostale razloge za odsotnost vaših otrok.

Iskrena hvala vsem za sodelovanje in posredovanje vseh informacij.
Verjamemo, da se bo z novimi okviri za določanje karanten, njihovo število zmanjšalo.

Lepo vas pozdravljam,
ravnateljica Tatjana Blaži

Obvestilo NIJZ

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnamo skladno z navodili. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

S spoštovanjem,

vodstvo vrtca

OBVESTILO

 

SPOŠTOVANI STARŠI

Smernice in ukrepi glede postopanja v zvezi s pojavi Covida-19 v vrtcu so se nekoliko spremenili. V danih okoliščinah se trudimo otrokom zagotoviti skrb in vzgojo na utečeni način, kljub temu, da se žal soočamo z odsotnostmi med zaposlenimi zaradi različnih zdravstvenih razlogov. Zato v oddelkih srečujete nove obraze. Novi sodelavci se trudijo čim hitreje navaditi na novo okolje, sodelavce in otroke. Starši nam in otrokom lahko pomagate s tem, da z razumevanjem pristopite k nastali situaciji. Nekateri otroci se na spremembe hitro navadijo in nove osebe vzamejo za svoje, nekateri pa potrebujejo več časa in posluha za njihovo prehodno težavo.

Izzivov in novosti v zvezi z epidemijo tako žal še ni konec. Prosimo vas, da nam še naprej vestno sporočate in pošiljate dokumente o karantenah, saj le tako lahko pripravimo pravilni obračun oskrbnin (urska.jerman@vrtec-trzic.si).

V kolikor imate dileme, vprašanja ali kakršnekoli druge težave, sem vam na voljo na telefonski številki: 04 5971 601 ali 031 723 474, pomočnica ravnateljice Andreja Gimpelj Kovačič, ki ureja vso dokumentacijo v zvezi s karantenami, pa je dosegljiva na 04 5971 603 ali 070 554 442.

Okoliščine že predolgo časa niso take, kot si jih želimo, vendar ostajamo potrpežljivi, pozitivno naravnani in prilagodljivi še naprej.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Tatjana Blaži, ravnateljica

Dostopnost