Vrtec Tržič

Vrtec Tržič | Cesta Ste Marie aux Mines 28 | 4290 Tržič | Slovenija
e-naslov info@vrtec-trzic.si |spletna stran www.vrtec-trzic.si
tel 04 5971 600 | davčna številka 14279673 | matična št. 5055881000

 

Ravnateljica: ga. Tatjana Blaži

tel.: 04 59 71 601,

GSM: 031 723 474

e-pošta: tatjana.blazi@vrtec-trzic.si

 

Pomočnica ravnateljice: ga. Andreja Gimpelj Kovačič

tel.: 04 59 71 603

GSM: 070 554 442

e-pošta: andreja.gimpelj.kovacic@vrtec-trzic.si

 

Pomočnica ravnateljice: ga. Mojca Lužnik

GSM: 051 256 846

e-pošta: mojca.luznik@vrtec-trzic.si

 

 

Tajništvo: ga. Kristina Lindav, ga. Suzana Smolej

tel.: 04 59 71 600

e-pošta: info@vrtec-trzic.si

 

Računovodstvo: ga. Metka Kočar

tel.: 04 59 71 602

e-pošta: vvz.trzic@siol.net

 

Obračun oskrbnin: ga. Urška Jerman

tel.: 04 59 71 606

e-pošta: urska.jerman@vrtec-trzic.si

 

 

Svetovalna služba: ga. Nataša Brzin

tel.:  04 59 71 607

GSM: 070 554 440

e-pošta: natasa.brzin@vrtec-trzic.si

Enota Palček  PON 8.00 – 12.00
Enota Križe  TOR 10.30 – 14.30
Enota Deteljica  SRE 8.00 – 16.00
Enota Deteljica in oddelek  v OŠ Bistrica  ČET 8.00 – 12.00
Dislocirani oddelek Lom in OŠ Tržič  PET 8.00 – 12.00

 

Specialna pedagoginja: ga. Mirjam Miguel

GSM: 031 764 075

e-pošta: mirjam.miguel@vrtec-trzic.si

 

Organizatorka prehrane: ga. Suzana Smolej

tel.: 04 59 71 608, 04 59 71 612

e-pošta: suzana.smolej@vrtec-trzic.si

 

 

Organizatorka zdravstveno higienskega režima ga. Katja Eler

tel.: 04 5971 609

e-pošta: katja.eler@vrtec-trzic.si

ENOTA DETELJICA
Naslov:  
Kovorska cesta 2, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič
tel.: 04 59 71 616, 04 59 71 617

vodja enote ga. Andreja Pogačnik
GSM: 070 554 445

ENOTA KRIŽE
Naslov: Cesta Kokrškega odreda 22, 4294 Križe
tel.: 04 59 71 613, 04 59 71 619

vodja enote ga. Tina Klemenčič
GSM: 070 554 446

ENOTA PALČEK
Naslov:
Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič
tel.: 04 59 71 600, 04 5971 604

vodja enote ga. Tjaša Wolf Mandič
GSM: 070 554 441

DISLOCIRANA ENOTA LOM
Naslov:
Lom pod Storžičem 12, 4290 Tržič
tel.: 04 59 71 618, 031 352 324

vodja enote ga. Vlasta Prešern

DISLOCIRANI ODDELEK V OŠ BISTRICA
Naslov:
Begunjska c. 2, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič
tel.: 051 328 614

DISLOCIRANI ODDELEK V OŠ TRŽIČ
Naslov:
Šolska ulica 7, 4290 Tržič
tel.: 031 360 503

DISLOCIRANA ODDELKA V KOVORJU
Naslov:
Glavna cesta 24 in Glavna cesta 14, Kovor, 4290 Tržič
tel.: 051 489 088 KOVOR I    in    tel.: 082 014 861   KOVOR II

vodja enote ga. Petra Bodlaj                        

poslovni čas:
od 5.30 do 16.30

 

 

DISLOCIRANA ODDELKA V PRISTAVI
Naslov:
Pristavška cesta 31, 4290 Tržič
tel.: 082 006 959

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

————– Politika varovanja osebnih podatkov

Dostopnost