SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA VRTCA TRŽIČ

Zap.št.

PRIIMEK IN IME

 

1.

Petra Bodlaj, PREDSEDNICA SVETA ZAVODA

predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

2.

Tina Golmajer 

predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

3.

Špela Štefe

predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

4.

Primož Uranič

predstavnik zaposlenih Vrtca Tržič

5.

Andreja Pogačnik

predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

6.

Katja Potrebuješ

predstavnica staršev

7.

Špela Kogovšek Sajovic

predstavnica staršev

8.

Mateja Kopač

predstavnica staršev

9.

Manca Gašperin

predstavnica občine ustanoviteljice

10.

Ivan Kokalj

predstavnik občine ustanoviteljice

11.

Anže Perčič, NAMESTNIK PREDSEDNICE SVETA ZAVODA

predstavnik občine ustanoviteljice