Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

 

 

Čakalni seznam  za otroke, vpisane med letom 2022-2023 (1. starostno obdobje)

 (razvrstitev po mesecu vstopa)

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Starostni pogoj, željen datum vstopa

178

2218

80

        13.02.2023

176

2386

60

        02.02.2023

177

2387

30

        07.02.2023

 

 

 

 

157

2368

90

        24.03.2023

156

2367

80

        13.03.2023

155

2366

80

        21.03.2023

 

 

 

 

161

2372

80

        05.04 2023

170

2380

60

        20.04.2023

 

 

 

 

175

2385

80

 08.05.2023

173

2383

60

        18.05.2023

 179

2465 

 30

 31.05.2023

166

2376

90

        01.06.2023

 

 

 

 

 

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

 

V Tržiču, 11.05.  2023

     

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2023 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec, redni vpis.

 (razvrstitev po mesecu vstopa)

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

75

2448

90

21.09.2023

109

2408

80

16.09.2023

56

2432

70

06.09.2023

106

2477

40

25.09.2023

51

2427

30

28.09.2023

 

 

 

 

124

2492

100

03.10.2023

49

2426

90

03.10.2023

24

2403

80

01.10.2023

19

2399

80

24.10.2023

88

2462

80

31.10.2023

81

2454

10

02.10.2023

 

 

 

 

84

2458

90

21.11.2023

3

2389

80

06.11.2023

74

2447

80

18.11.2023

14

2395

80

27.11.2023

 

 

 

 

65

2439

90

19.12.2023

127

2493

80

02.12.2023

33

2411

40

01.12.2023

116

2485

30

14.12.2023

128

2494

30

26.12.2023

117

2486

40

01.12.2023

 

 

 

 

80

2453

90

20.01.2024

92

2466

90

22.01.2024

96

2469

80

01.01.2024

70

2443

80

01.01.2024

61

2436

80

22.01.2024

40

2417

80

24.01.2024

89

2463

80

25.01.2024

54

2430

70

01.01.2024

115

2484

70

10.01.2024

60

2435

70

29.01.2024

102

2475

90

09.01.2024

 

 

 

 

90

2464

90

01.04.2024

 

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

 

 

V Tržiču,11. 5. 2023

     
   
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost