Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

 

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2022 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

 

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 100 2319 90 03.09.2022
2 120 2333 80 06.09.2022
3 35 2264 90 07.09.2022
4 91 2312 80 08.09.2022
5 13 2244 80 15.09.2022
6 4 2236 80 22.09.2022
7 51 2279 80 22.09.2022
8 9 2241 80 23.09.2022
9 34 2263 80 01.10.2022
10 82 2305 80 01.10.2022
11 106 2324 100 01.10.2022
12 29 2259 80 03.10.2022
13 97 2317 30 07.10.2022
14 130 2343 90 10.10.2022
15 42 2270 80 13.10.2022
16 80 2303 80 30.11.2022
17 56 2283 60 27.11.2022
18 126 2339 80 28.11.2022
19 46 2274 90 01.12.2022
20 124 2337 30 05.12.2022
21 110 2327 80 08.12.2022
22 58 2285 80 09.12.2022
23 75 2298 90 24.12.2022
24 37 2265 80 30.12.2022
25 128 2341 80 30.12.2022
26 66 2293 90 07.01.2023
27 43 2271 80 09.01.2023
28 121 2334 80 13.01.2023
29 127 2340 80 20.01.2023
30 27 2257 80 23.01.2023
31 125 2338 90 27.01.2023
32 77 2300 80 01.02.2023

 

 

V  Tržič, 8. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom  2021-2022, prvo starostno obdobje.

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 216 2278 80 25.04.202
2 174 2194 40 16.04.2022
3 176 2196 30 01.05.2022
4 205 2225 60 01.08.2022

 

 

V Tržiču, 28.3.2022

 

 

 

 

 

         
         

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost