Kriteriji za sprejem

Čakalni seznam 2017/2018 za otroke vpisane med šolskim letom

Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 147-2017/5234 80 13.01.2018
2 150-2017/5237 80 01.02.2018
3 143-2017/1459 80 01.03.2018
4 194-2017/1551 80 01.04.2018
5 165-2017/1529 80 09.04.2018
6 191-2017/1548 60 01.01.2018
7 184-2017/1541 60 23.01.2018
8 193-2017/1550 50 01.03.2018
9 142-2017/5231 40 20.04.2018
10 192-2017/1549 30 01.01.2018
11 151-2017/5328 30 27.02.2018
12 183-2017/1540 30 15.04.2018
  • Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s  predložitvijo Odločb o  uveljavitvi starševskega dopusta.
  • Čakalni seznam se lahko spreminja glede na prejete vpisne liste med letom.

V Tržiču, 8.12.2017

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel