Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke, ki po 1.septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (seznam oblikovan ob rednem vpisnem postopku)

Datum vključitve Točke Številka otroka Šifra otroka
1 18.10.2019 90 104 1811
2 22.03.2020 90 122 1825
3 22.03.2020 90 123 1826


V Tržiču, 8.1.2020

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, prvo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa
1 186-2019/1883 10 25.11.2019
2 174-2019/1872 80 01.03.2020
3 175-2019/1873 80 04.03.2020
4 189-2019/1886 10 04.03.2020
5 187-2019/1884 80 09.03.2020
6 182-2019/1879 90 02.05.2020
7 179-2019/1876 30 06.04.2019
8 184-2019/1881 90 20.06.2019

V Tržiču, 8.1.2020

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019/2020, drugo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa
160-2019/1859 60 01.09.2019
180-2019/1877 10 09.09.2019

V Tržiču, 10.10. 2019

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel