Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

ŠOLSKO LETO 2021/2022

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2021 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

 

Številka otroka

Šifra otroka

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

1

68

2096

30

22.11.2021

2

136

2158

80

01.12.2021

3

114

2138

60

17.12.2021

4

10

2053

40

20.12.2021

5

9

2052

50

22.12.2021

6

92

2117

80

25.12.2021

7

8

2051

80

01.01.2022

8

98

2123

70

01.01.2022

9

4

1868

70

01.01.2022

10

39

2074

30

01.01.2022

11

83

2109

100

03.01.2022

12

127

2146

80

03.01.2022

13

81

2107

70

03.01.2022

14

48

2081

90

05.01.2022

15

91

2116

80

07.01.2022

16

36

2072

30

10.01.2022

17

31

2067

90

11.01.2022

18

82

2108

30

15.01.2022

19

99

2124

80

16.01.2022

20

23

2062

90

17.01.2022

21

93

2118

80

01.02.2022

22

106

2130

80

01.02.2022

 

V Tržiču, september 2021

 


Čakalni seznam za otroke vpisane med letom  2021/2022, prvo starostno obdobje

  Številka otroka Šifra otroka Točke Željen datum vstopa-starostni pogoj
1 168 2188 20 01.10.2021
2 173 2193 20 01.10. 2021
3 179 2199 30 01.12.2021
4 178 2198 80 03.01.2022
5 175 2195 90 05.01.2022
6 170 2190 80 05.02.2022
7 177 2197 70 01.03.2022
8 171 2191 60 07.03.2022
9 172 2192 80 18.03.2022
10 174 2194 40 16.04.2022
11 180 2200 80 18.04.2022
12 181 2201 60   01.05.2022
13 176 2196 30 01.05.2022

 

V Tržiču, september 2021

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost