Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam 2020-2021 za otroke, ki po 1. septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (redni vpis)

  Točke Številka otroka Šifra otroka Želen datum vstopa
1 100 160 2025 06.09.2020
2 80 70 1956 07.09.2020
3 90 108 1985 10.09.2020
4 80 126 2000 10.09.2020
5 80 174 2038 15.09.2020
6 70 124 1998 15.09.2020
7 90 141 2012 26.09.2020
8 80 114 1990 27.09.2020
9 80 138 2009 28.09.2020
10 60 117 1992 05.10.2020
11 80 38 1929 06.10.2020
12 90 110 1987 07.10.2020
13 90 119 1994 08.10.2020
14 60 94 1975 15.10.2020
15 80 80 1963 19.10.2020
16 80 61 1948 03.11.2020
17 90 60 1947 04.11.2020
18 30 26 1918 11.11.2020
19 90 97 1977 11.11.2020
20 40 167 2032 16.11.2020
21 90 10 1905 21.11.2020
22 30 25 1917 27.11.2020
23 80 132 2005 21.12.2020
24 0 144 2015 01.01.2021
25 90 41 1931 03.01.2021
26 80 131 2004 04.01.2021
27 90 42 1932 07.01.2021
28 70 27 1919 08.01.2021
29 90 11 1906 11.01.2021
30 90 128 2001 11.01.2021
31 90 159 2024 22.01.2021
32 90 81 1964 25.01.2021
33 90 82 1965 25.01.2021
34 90 152 2019 25.01.2021
35 90 4 1901 01.02.2021
36 90 157 2022 01.02.2021
37 90 120 1995 01.03.2021
38 70 168 1628 01.03.2021
39 70 169 2033 01.03.2021

V Tržiču, 18. 5. 2020

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, drugo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa OPOMBA
1 161-2019/1860 10 01.09.2019
2 180-2019/1877 10 09.09.2019
3 195-2019/1892 90 1.3.2020
4 196-2019/1893 90 1.3.2020
5 200-2019/1897 80 1.2.2020
6 194-2019/1891 10 1.2.2020

V Tržiču, 21.1.2020

 

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, prvo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa opomba
1 186-2019/1883 10 25.11.2019 Samo Križe
2 190-2019/1887 60 06.04.2020
3 179-2019/1876 30 06.04.2020
4 182-2019/1879 90 02.05.2020
5 184-2019/1881 90 20.06.2020
6 187-2019/1884 80 08.06.2020

 

V Tržiču, 2.3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel