Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke, ki po 1.septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec (seznam oblikovan ob rednem vpisnem postopku)

  Datum vključitve Točke Številka otroka Šifra otroka
1 01.01.2020 30 94 1804
2 13.01.2020 60 93 1803
3 17.01.2020 80 45 1763
4 01.02.2020 70 142 1843
5 28.02.2020 100 124 1827
6 22.03.2020 90 122 1825
7 22.03.2020 90 123 1826

V Tržiču, 10.10.2019

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, prvo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa  
1 181-2019/1878 10 01.11.2019 Samo Deteljica
2 169-2019/1867 80 03.01.2020  
3 170-2019/1868 60 13.01.2020  
4 171-2019/1869 90 20.01.2020  
5 172-2019/1870 80 22.01.2020  
6 173-2019/1871 90 01.02.2020  
7 174-2019/1872 80 01.03.2020  
8 175-2019/1873 80 04.03.2020  
9 182-2019/1879 90 02.05.2020  
10 179-2019/1876 30 04.05.2019  
11 1881-2019/1881 90 20.06.2019  
12 1882-2019/185 60 15.10.2019 Samo Palček

V Tržiču, 28.10.2019

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019/2020, drugo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa Posebnosti
160-2019/1859 60 01.09.2019 samo Palček
180-2019/1877 10 09.09.2019

 

V Tržiču, 10.10. 2019

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel