Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

 

Čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru 2023 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec, redni vpis.

 (razvrstitev po mesecu vstopa)

 

 

 

 1

90

2464

90

01.04.2024

96

2469

80

13.04.2024

 

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič.

 

V Tržiču, 5.1.2024

 

 

Čakalni seznam  za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2023-2024

 (1. starostno obdobje)

 

 

Številka otroka

Šifra otroka

 

Točke

Željen datum vstopa-starostni pogoj

1

143

2509

 

80

24.02.2024

2

137

2503

 

90

25.03.2024

3

142

2508

 

90

30.03.2024

4

160

2524

 

80

23.03.2023

5

153

2518

 

80

25.03.2024

6

144

2510

 

90

08.04.2024

7

155

2520

 

80

11.04.2021

8

154

2519

 

80

16.04.2024

9

169

2533

 

80

01.06.2024

10

167

2531

 

30

06.05.2024

11

161

2525

 

90

03.04.2024

12

162

2526

 

30

01.06.2024

13

170

2534

 

90

12.07.2024

14

158

2522

 

90

16.07.2024

 

 

Komisija vrtca sprejema otroka v vrtec po določilih 18.člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Tržič in 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok.

 

V Tržiču, 5. 1. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Dostopnost