Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke vpisane v rednem vpisnem postopku, ki po 1. 9. 2018 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec

Zaporedna številka Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 65-2018/1599 90 01.03.2019
2 66-2018/1600 90 01.03.2019
3 94-2018/1621 80 13.02.2019

Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s predložitvijo Odločb o uveljavitvi starševskega dopusta.

V Tržiču, 10. 12. 2018

Čakalni seznam za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2018/2019

Zaporedna številka Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 170-2018/1683 90 09.02.2019
2 172-2018/1685 90 06.03.2019
3 181-2018/1694 90 11.03.2019
4 185-2018/1698 90 17.03.2019
5 174-2018/1687 90 18.03.2019
6 182-2018/1695 90 19.04.2019
7 199-2018/1711 80 02.02..2019
8 176-2018/1618 80 04.02.2019
9 175-2018/1688 80 06.02.2019
10 201-2018/1713 80 16.02.2019
11 173-2018/1686 80 10.03.2019
12 200-2018/1712 80 23.03.2019
13 202-2018/1714 80 01.07.2019
14 168-2018/1681 70 01.09.2018
15 197-2018/1709 60 27.01.2019
16 183-2018/1696 60 24.03.2019
  • Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s  predložitvijo Odločb o  uveljavitvi starševskega dopusta.
  • Čakalni seznam se lahko spreminja glede na prejete vpisne liste med letom.

V Tržiču, 10. 12. 2018

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel