Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke vpisane v rednem vpisnem postopku, ki po 1. 9. 2018 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec

Zaporedna številka Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 125-2018/1647 100 11.01.2019
2 67-2018/1601 90 07.01.2019
3 65-2018/1599 90 01.03.2019
4 66-2018/1600 90 01.03.2019
5 144-2018/1658 80 01.01.2019
6  131-2018/1651 80  25.01.2018
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s predložitvijo Odločb o uveljavitvi starševskega dopusta.

V Tržiču, 18. 7. 2018

Čakalni seznam za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2018/2019

Zaporedna številka Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 170-2018/1683 90 09.02.2019
2 172-2018/1685 90 06.03.2019
3 181-2018/1694 90 11.03.2019
4 185-2018/1698 90 17.03.2019
5 174-2018/1687 90 18.03.2019
6 182-2018/1695 90 19.04.2019
7 184-2018/1697 80 08.01.2019
8 171-2018/1684 80 15.01.2019
9 173-2018/1686 80 10.03.2019
10 175-2018/1688 80 06.02.2019
11 176-2018/1618 80 04.02.2019
12 168-2018/1681 70 21.10.2018
13 177-2018/1690 60 16.01.2019
14 183-2018/1696 60 24.03.2019

 

Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s predložitvijo Odločb o uveljavitvi starševskega dopusta.

Čakalni seznam se lahko spreminja glede na prejete vpisne liste med letom.

V Tržiču, 5. 9. 2018

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel