Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, drugo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa OPOMBA
1 161-2019/1860 10 01.09.2019
2 180-2019/1877 10 09.09.2019
3 195-2019/1892 90 1.3.2020
4 196-2019/1893 90 1.3.2020
5 200-2019/1897 80 1.2.2020
6 194-2019/1891 10 1.2.2020

V Tržiču, 21.1.2020

Čakalni seznam za otroke vpisane med letom 2019-2020, prvo starostno obdobje

Šifra Točke Željen datum vstopa opomba
1 186-2019/1883 10 25.11.2019 Samo Križe
2 190-2019/1887 60 06.04.2020  
3 179-2019/1876 30 06.04.2020  
4 182-2019/1879 90 02.05.2020  
5 184-2019/1881 90 20.06.2020  
6 187-2019/1884 80 08.06.2020  

 

V Tržiču, 2.3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel