Ravnateljica

Spletno stran obnavljamo, prosimo za razumevanje.

 

Nagovor ravnateljice za šolsko leto 2013/2014

ŠOLSKO LETO 2013/2014

” Naredi kar moreš,
s tistim, kar imaš,
kjer koli si že”.
Franklin D. Roosevelt

 

Spoštovani starši,

lep pozdrav v novo šolsko leto vsem.  Z veseljem pričakujemo vaše otroke – tiste, ki so že pri nas, in tiste, ki bodo letos »na novo« vstopili.

Zavedamo se našega poslanstva in trudimo se, da delujemo strokovno.  Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bo Vašemu otroku v vrtcu lepo, zanimivo, pestro in da se bo počutil varnega. Hkrati bomo razvijali njegova močna področja, krepili samozavest in mu tako omogočili socializacijo in moč za kasnejše življenje.

Dragi starši, želim Vam, da se v vrtcu varno počuti vaš otrok in da se počutite varni tudi vi.

Želim Vam, da skupaj dosežemo vsaj tako uspešno šolsko leto, kot je bilo preteklo, da bomo delovali kot partnerji z »roko v roki« in si medsebojno zaupali.

Ravnateljica

mag. Nataša Durjava

Nagovor ravnateljice za šolsko leto 2012/2013

ŠOLSKO LETO 2012/2013

Po počitnicah vstopamo v novo šolsko leto 2012/2013. Vsako leto pomeni nov začetek in hkrati nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti. V vrtcu si želimo in trudimo, da bi delo potekalo skladno s pričakovanji in željami vseh udeležencev.

Dragi starši, verjamemo, da bomo dobro medsebojno sodelovali in  da boste v življenje in delo vrtca  vnesli tudi svoje, nove ideje. Želimo si, da bi  vaši otroci z veseljem prihajali v naš vrtec. Želimo si, da si med seboj pomagamo,  po svojih najboljših močeh se trudimo, da prispevamo  svoj delež v sožitju sobivanja.

Vam, staršem želimo, da spremljate napredek svojega otroka, ga spodbujate in se z njim veselite slehernega uspeha. Imamo isti cilj, do katerega vodi več poti. Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela in napora, ki ga vlagamo v otroke.

Cenjeni sodelavci, znova in znova se zavedajmo, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, pravo poslanstvo in dragocenost. Vsi moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih osebnosti, polnih zaupanja, ne glede na delo, ki ga opravljamo. Skozi novo šolsko leto naj nas vodi misel, da nas bo samo odgovorno delo vsakega posameznika  pripeljalo do postavljenih ciljev ter do pomembnih odnosov in znanj, ki jih bodo otroci potrebovali, da se bodo lažje znašli v življenju. Hišo začnemo graditi pri temeljih. Verjamem in zaupam, da so temelji našega vrtca trdni.

Vsem želim, da bi v novem šolskem letu doživeli veliko lepega in dobrega, da bi nas izkušnje obogatile ter da bi znali morebitne težave reševati konstruktivno in učinkovito.

V spodbudnem in varnem okolju z vašim sodelovanjem  Vam želim lepo leto bivanja pri nas.

ravnateljica,
mag. Nataša Durjava

Nagovor ravnateljice za šolsko leto 2011/2012

ŠOLSKO LETO 2011/2012

Pri otrocih ni majhnih korakov.
Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari.
Predvsem srca imajo velika.
Vanje spravijo vse,
kar vidijo in vse, česar se zavedajo –
Tudi majhen kamenček,
ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa,
poljubček kar tako,
mravljico ali črička,
predvsem pa vse ljudi,
ki so okoli njih.
(neznani vir)

Spoštovani,

V našem vrtcu se trudimo, da bi vsako leto storili še kaj več, da se ne bi zadovoljili le s tem, kar že imamo in znamo. Tako vsak dan želimo poskusiti kaj novega z namenom, da bi izboljšali pogoje dela v vrtcu, predvsem pa v luči dobrega počutja prav vsakega otroka.

Vsi zaposleni smo soudeleženi v življenju in bivanju vaših otrok pri nas. Otrokom zaupamo in jih poslušamo, sledimo njihovim potrebam in jim tako skušamo pomagati, da lahko razvijejo svoje potenciale.

Tako kot nasploh v življenju, so tudi pri nas pomembni medosebni odnosi. Poleg premišljenega načrtovanega dela z otroki, si želimo tudi kvalitetnega sodelovanja z Vami, starši. Starši ste pri našem delu lahko partnerji v soustvarjanju, zato želimo bolje spoznati tudi vas in prisluhniti vašim potrebam.

V življenju se prav vsi srečujemo tudi z drugačnostjo. Eden od pomembnih ciljev, ki jih želimo še bolje udejaniti, je tudi delo z otroki, ki imajo težave. Zavedamo se, da naše delo ni le običajno delo, temveč tudi velika odgovornost. Da nam pri tem starši zaupate, je zelo pomembno.

Trudimo se delati s srcem. Medsebojno sodelovanje, spodbuda in podpora, razvijanje inovativnosti, puščanje prostora za domišljijo, vztrajnost, priznanja in pohvale so stvari, ki jih pri svojem delu potrebujemo prav vsi.  Z majhnimi koraki lahko vsak dan storimo veliko – dobra volja, zadovoljstvo in dobro počutje so naši skupni cilji.

ravnateljica,
mag. Nataša Durjava