S čim se lahko pohvalimo

Vse naše hiše, ki sestavljajo vrtec, so nekatere malce bolj, nekatere malce manj postavljene na rob naselja. Ko postanejo igrišča, ki jih imajo vse enote, premajhna, se odpravimo na travnike in v gozdove, da poiščemo kotičke, ki otrokom ponujajo raziskovanje in igro v naravi.

Visoko izobraženi strokovni delavci spremljajo inovativne pristope v predšolski vzgoji in jih vpletajo v delo z otroki. Pri delu se zavedamo, da sta sočutje in toplina tisto, kar vrtec naredi prijeten za vse, ki se v njem srečujemo. Otroke spremljamo individualno, ker vemo, da vsak otrok v sebi nosi nekaj svojega, in mu pomagamo, da raste s samozaupanjem v samostojnega človeka.

Pri organizaciji prehrane se držimo smernic, znotraj katerih otrokom nudimo pester izbor kakovostne hrane. Kolikor je v naši moči, se poslužujemo lokalno pridelanega sadja in zelenjave ter mlečnih izdelkov. Otrokom želimo privzgojiti zdrav odnos do prehranjevanja.

Vsi se trudimo za dobro komunikacijo in ničelno toleranco do nasilja.

V delo z otroki vpletamo elemente novih pristopov, kot so Reggio Emilia in Korak za korakom.

Za obogatitev programa smo vključeni v projekte, ki spodbujajo trajnostni razvoj:

EKOšola – z različnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo v skrbi za zdravo okolje, smo pridobili EKO zastavo.

Zdravje v vrtcu – otroci in odrasli pridobivamo izkušnje, stališča in vzorce vedenja v povezavi z ohranjanjem zdravja, ki jih večinoma obdržimo vse življenje.

Joga za otroke – učimo se sprostiti in poslušati sebe.

Gozdni vrtec – poudarek je na gibanju in učenju v naravi, otroci na svežem zraku pridobivajo nove izkušnje, znanja in veščine vseh področij kurikula.

Staršem so namenjeni tudi svetovalno-terapevtski pogovori, družinske terapije, ki jih vodita izkušeni terapevtki, zaposleni v vrtcu.

V podporo staršem so v letu večkrat pripravljene delavnice in predavanja za starše, kjer odpiramo aktualne teme.

Ob koncu šolskega leta 2021/2022 smo pripravili anketo za starše, analiza pa je dostopna na povezavi: ANALIZA ANKETE ZA STARŠE 2021/2022

Uspešno smo sodelovali v mednarodnih projektih Erasmus+ in e-Twinning, pridobili tudi nekaj nagrad: Zlati kabel za projekt o inovativnih pristopih pri poučevanju evropske enakosti in različnosti, evropsko nagrado Peyo Yavorov za spodbujanje branja mladih. Trenutno sodelujemo v projektu e-Twinning in Alpe Adria.

Čas v vrtcu otrokom bogatijo vsakoletne prireditve in dogodki, izvedeni v sodelovanju z okoljem in  lokalno skupnostjo: Mini olimpijada, Tek po ulicah Tržiča, Knjižni nahrbtnik, obiski gledališča in muzeja, skrbno izbrani izleti, sodelovanje v dobrodelnih dogodkih, koncert glasbene šole … Vse to prispeva k prizadevanjem, da otroci s spoznavanjem identitete kraja gradijo svojo identiteto. Srečo imamo, da v Tržiču in njegovi okolici, s pestro kulturno in naravno dediščino, imamo na čem graditi.

 

HIMNA VRTCA TRŽIČ: Veder polet v veliki svet

Naša hiša je zares posebna,
zavetje daje kar devet nam streh.
Večje in manjše, vsaka drugačna,
povsod pa odmeva veseli smeh.

Vztrajno gradimo, v višino, v širino,
stolpe iz kock, svoja znanja, svoj svet,
skupaj spoznavamo kraj, kjer živimo,
poberemo kamen, povohamo cvet.

Naročje se najde za vsako težavo,
robček obriše solzice sled,
radi smo zunaj in jemo zdravo,
učimo se tudi napraviti red.

A vsem brez izjeme, kot očku in mami,
najbolj resnično pomembno se zdi,
da ravno prav hitro, kot zmorejo sami,
zrastejo iz malčkov v dobre ljudi.

A mi otroci od zmeraj smo taki,
igramo se in raziskujemo svet,
čeprav vsi različni smo si enaki
hočemo mavrične sanje ujet’.

Tecimo, tecimo, gremo skupaj spet
lovit’ trenutke, upočasnit’ planet.
S pravim vetrom več kot 120 let –
to je veder polet v veliki svet.

Dostopnost