Vrste rednih programov

V skladu z Zakonom o vrtcu in kurikulumom, staršem ponudimo različne programe in obogatitvene dejavnosti, vendar jih lahko realiziramo ob zadostnem številu vpisanih otrok.

Celodnevni program vzgoje in varstva se izvaja v vseh vrtcih, v obsegu do 9 ur.
Cicibanove urice (pričetek oktobra 2011), 2 x tedensko po dve uri v vrtcu Deteljica. Program poteka v popoldanskem času.

Večina otrok v celodnevnem programu pride v vrtec do 8 ure. Ta čas je namenjen predvsem sprejemu otrok, igralnim aktivnostim in drugim vzgojnim dejavnostim.

Skozi celo dopoldne potekajo najrazličnejše vzgojne dejavnosti, ki sonačrtovane z vsebinami, cilji, sredstvi in potekajo v igralnicah, vskupnih prostorih ali na prostem. V tem času otrokom ponudimo aktivnosti z različnih področij dejavnosti:

 • gibanje
 • jezik
 • umetnost
 • družba
 • narava
 • matematika.

Otroci izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na želje, interese in sposobnosti. Igra s svojim namenom in cilji, kot temeljna dejavnost predšolske vzgoje, se prepleta skozi celo dopoldne.

Približno od 11.30 do 12.30 ure otrokom ponudimo kosilo. Čas po kosilu je namenjen mirnejšim vzgojnim dejavnostim in počitku.

Organizacija počitkaje odvisna od individualnih potreb otroka. Do odhoda domov, se otroci združujejo v skupine, ki omogočajo različne igralne aktivnosti.

Krajši program traja od 240 do 720 ur letno.   Namenjeni so otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. Obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok. V Vrtcu Tržič načrtujemo tak program v vrtcu Deteljica, vendar samo ob zadostnem številu vpisanih otrok.

Celoletne akcije:
Ciciban planinec
Zlati sonček

Obe akciji sta vključeni v redne programe 5-6 letnih otrok in se zaključita s prireditvijo, ki jo načrtuje in organizira Vrtec Tržič.

Dodatne storitvene dejavnosti
za katere se starši sami odločijo in so tudi plačljive.

Popoldanske interesne dejavnosti potekajo v različnih enotah, glede na število vpisanih otrok:

 • gibalno-športne dejavnosti – telovadba
 • plesne urice
 • igrajmo se gledališče
 • planinske urice
 • knjigobube

Interesne dejavnosti potekajo od oktobra do junija, nekatere v dveh delih po 10 ur (jesenski, pomladanski čas). V interesne dejavnosti so praviloma vključeni otroci od 4-6 let, izjemoma tudi mlajši. Popoldanske interesne dejavnosti organiziramo na podlagi interesa staršev in otrok.

R

Smučarski tečaj organiziramo v sodelovanju s KUTS Tržič v primeru ugodnih vremenskih razmer.

Plavalni tečaj organiziramo v sodelovanju z Zavodom za šport Kranj.

R

Cicibanove urice so organizirane za 4 do 5 letne otroke, (izjemoma tudi mlajše), ki vrtca ne obiskujejo. Program poteka od septembra do junija. Organizira se v vrtcih, kjer je dovolj zainteresiranih za program, ki se lahko izvaja enkrat ali dvakrat tedensko.

R

Obiski Letnega kopališča ob ugodnem vremenu.

Vse programe popestrimo z najrazličnejšimi prireditvami, ki jih načrtujejo posamezne enote in so zabeleženi v LDN:

 • obiski likovnih in gledaliških predstav
 • obisk Kekčeve dežele
 • ogledi muzejev
 • drugi, priložnostni ogledi