VPISNI LIST za šolsko leto 2018/2019

je dostopen na tej povezavi: VPISNI LIST 2018-2019

Redni letni vpisa za vstop s 1. 9. tekočega leta se izvaja vsako leto v prvem tednu marca.
Za vpis otroka tekom šolskega leta se obrnite na svetovalno službo Vrtca Tržič: 04 5971 607 ali natasa.brzin@vrtec-trzic.si.