Kontaktni podatki

Pomembne telefonske številke

 

V. d. ravnateljice: ga. Tatjana Blaži

tel.: 04 59 71 601,

GSM: 031 723 474

e-pošta: tatjana.blazi@vrtec-trzic.si

 

Pomočnica ravnateljice: ga. Andreja Šmid

tel.: 04 59 71 603

GSM: 070 554 442

e-pošta: andreja.smid@vrtec-trzic.si

 

 

Tajništvo: ga. Kristina Lindav, ga. Suzana Smolej

tel.: 04 59 71 600

faks: 04 59 71 609

e-pošta: info@vrtec-trzic.si

 

Računovodstvo: ga. Metka Kočar

tel.: 04 59 71 602

e-pošta: vvz.trzic@siol.net

 

Obračun oskrbnin: ga. Urška Jerman

tel.: 04 59 71 606

e-pošta: urska.jerman@vrtec-trzic.si

 

 

Svetovalna služba: ga. Nataša Brzin

tel.:  04 59 71 607

GSM: 070 554 440

e-pošta: natasa.brzin@vrtec-trzic.si

Enota Palček  PON 8.00 – 12.00
Enota Križe  TOR 10.30 – 14.30
Enota Deteljica  SRE 8.00 – 16.00
Enota Deteljica in oddelek  v OŠ Bistrica  ČET 8.00 – 12.00
Dislocirani oddelek Lom in OŠ Tržič  PET 8.00 – 12.00

 

 

 

Organizatorka prehrane: ga. Suzana Smolej

tel.: 04 59 71 608

e-pošta: suzana.smolej@vrtec-trzic.si

 

 

Organizatorka zdravstveno higienskega režima ga. Lavra Stritih, nadomešča jo ga. Suzana Smolej

tel.: 04 59 71 600 in 04 59 71 613

e-pošta: suzana.smolej@vrtec-trzic.si

ENOTA DETELJICA
Naslov:  
Kovorska cesta 2, 4290 Tržič
vodja enote ga. Ana Peharc
tel.: 04 59 71 616
GSM: 070 554 445

ENOTA KRIŽE
Naslov: Cesta Kokrškega odreda 22, 4294 Križe
vodja enote ga. Aleksandra Bohinc Lipovec
tel.: 04 59 71 619
GSM: 070 554 446

ENOTA LOM
Naslov:
Lom pod Storžičem 12, 4290 Tržič
tel.: 04 59 71 618
poslovni čas: od 6.30 do 15.15

ENOTA PALČEK
Naslov:
Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič
vodja enote ga. Monika Celar
tel.: 04 59 71 600
GSM: 070 554 441

DISLOCIRANI ODDELEK V OŠ BISTRICA
Naslov:
Begunjska c. 2, 4290 Tržič
tel.: 051 328 614
poslovni čas: od 5.30 do 16.30

DISLOCIRANI ODDELEK V OŠ TRŽIČ
Naslov:
Šolska ulica 7, 4290 Tržič
tel.: 031 360 503
poslovni čas: od 5.30 do 16.30