Prvi dan

Prihod otroka v vrtec je zelo pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. S sodelovanjem, lahko ta dogodek naredimo prijetnejši:

  • Ob vpisu se straši lahko pogovorijo z ravnateljico, s pomočnico ravnateljice ali svetovalno delavko o vseh vprašanjih, dilemah, ki jih imajo.

  • V času uvajalnega obdobja, priporočamo razgovor z vzgojiteljico o otrokovih potrebah, navadah, posebnostih.

  • Zaželeno je, da je prve dni otrok v vrtcu le nekaj ur. Po potrebi starši ostanejo nekaj časa ob njem.

  • Otroci naj imajo s seboj svojo igračo, ninico.

  • Otroku povejte, kam odhajate in kdaj pridete ponj.

  • Priporočamo, da se držite ustaljenega časovnega ritma.

  • Poslavljanje od otroka ne zavlačujte po nepotrebnem. Vedite, da stisko staršev občutijo tudi otroci.

  • Na začetku so prilagoditvene težave običajne. Če trajajo dolgo časa, predlagamo ponoven razgovor z vzgojiteljico ali svetovalno službo.