SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA VRTCA TRŽIČ

1. Urška Jerman
Predsednica Sveta zavoda Vrtca Tržič
predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
2. Špela Štefe predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
3. Gabi Štrukelj predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
4. Andreja Pogačnik predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
5. Petra Bodlaj
predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
6. Katja Potrebuješ predstavnica staršev
7. Hati Matijaševič predstavnik staršev
8. Anja Bakarič predstavnica staršev
9. Nevenka Cotelj predstavnica občine ustanoviteljice
10. Anton Kramarič predstavnik občine ustanoviteljice
11.

Anže Perčič

Namestnik predsednice
Sveta zavoda Vrtca Tržič

predstavnik občine ustanoviteljice

Kontakt: info@vrtec-trzic.si