SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA VRTCA TRŽIČ

1. Vesna Polajnar, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič,

predsednica Sveta zavoda vrtca Tržič

2. Urška Jerman, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

namestnica predsednice Sveta zavoda Vrtca Tržič

3. Senta Lorenčič, predstavnica staršev

4. Jure Zadnikar, predstavnik staršev,

5. Katja Potrebuješ, predstavnica staršev

6. Gabi Štrukelj, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

7. Andreja Pogačnik, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

8. Mira Čemažar, predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič

9. Nevenka Cotelj, predstavnica občine ustanoviteljice

10. Anton Kramarič, predstavnik občine ustanoviteljice

11. Anže Perčič, predstavnik občine ustanoviteljice

 

Kontakt: info@vrtec-trzic.si