SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA VRTCA TRŽIČ

Zap.št. PRIIMEK IN IME  
1. Petra Bodlaj, PREDSEDNICA SVETA ZAVODA predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
2. Tina Golmajer  predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
3. Špela Štefe predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
4. Primož Uranič predstavnik zaposlenih Vrtca Tržič
5. Andreja Pogačnik predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
6. Katja Potrebuješ predstavnica staršev
7. Špela Kogovšek Sajovic predstavnica staršev
8. Mateja Kopač predstavnica staršev
9. Manca Gašperin predstavnica občine ustanoviteljice
10. Viktor Kirn predstavnik občine ustanoviteljice
11. Anže Perčič, NAMESTNIK PREDSEDNICE SVETA ZAVODA predstavnik občine ustanoviteljice