SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA VRTCA TRŽIČ

Zap.št. PRIIMEK IN IME  
1. Petra Bodlaj, PREDSEDNICA SVETA ZAVODA predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
2. Marija Osterman predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
3. Saša Pintar predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
4. Katja Smolej predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
5. Vanja Žos predstavnica zaposlenih Vrtca Tržič
6. Marina Bučić predstavnica staršev
7. Kora Kramar predstavnica staršev
8. David Špehar, NAMESTNIK PREDSEDNICE SVETA ZAVODA predstavnik staršev
9. Eva Truden predstavnica občine ustanoviteljice
10. Viktor Kirn predstavnik občine ustanoviteljice
11. Drago Zadnikar predstavnik občine ustanoviteljice