Pomočnica ravnateljice Andreja Šmid

Kdo sem?

Sem poročena in imam dva odrasla sinova in hčerko, eden od sinov ima že svojo družino, hčerka pa je srednješolka. Prosti čas najraje preživljam z družino – v zadnjem času sem predvsem vesela trenutkov z vnukinjo. Rada sem v naravi, sicer pa se ukvarjam še s folkloro, vezenjem, šivanjem, glasbo in sem aktivna v vaških društvih.

Poklicna pot

Pred prihodom v Vrtec Tržič sem skoraj dve desetletji pedagoške izkušnje pridobivala najprej kot pomočnica vzgojiteljice nato kot vzgojiteljica in pomočnica ravnateljice, večinoma v Vrtcu Radovljica. V tem času sem sem se stalno izobraževala in izpopolnjevala z različnimi izobraževanji, saj si želim strokovno rasti tudi na področjih, ki so sicer moja šibka področja. Najbolj pa me zanimajo medosebni odnosi, komunikacija in tehnična področja. Največ znanj sem prav gotovo pridobila pri uporabi orodij IKT, ki so postala neizogibni pripomočki pri mojem delu.

Ta poklic me izpolnjuje zaradi dinamičnosti, ustvarjalnosti in otroške razigranosti, tudi sicer sem oseba, ki se ne boji sprememb in tako sem sprejela oz. izkoristila priložnost in prišla v Vrtec Tržič.

Pomočnica ravnateljice v Vrtcu Tržič

Kot pomočnica ravnateljice v Vrtcu Tržič sledim smernicam Letnega delovnega načrta in vizije vrtca v okviru del in nalog v domeni pomočnika ravnatelja, ki jih narekujejo vrtčevski notranji akti.

Delujem v smeri razvoja in napredka, predvsem si želim prispevati k temu, da bi Vrtec Tržič ostal notranje povezan in povezan navzven. Za uspešno vzgojo otrok je po mojem mnenju najbolj pomembna vloga vodstva povezovanje zaposlenih v vrtcu (pri čemer mislim na vse zaposlene, poleg strokovnih delavcev tudi zaposlene v administraciji, kuharje, čistilce ter hišnike), staršev in okolja.

Naše vodilo so otroci; ko jih od staršev dobimo v varstvo, jih moramo ob skrbi za zadovoljitev njihovih osnovnih potreb naučiti predvsem osnovnih veščin za življenje – samostojnost, odnos do drugih in okolja in želja po pridobivanju novih znanj. Vrednote, ki naj bi jih otrok v predšolskem obdobju pridobival, naj bile tako iztočnice za doživetje, razumevanje, vrednotenje lepega v naravi, življenju, umetnosti, kot tudi priprava za oblikovanje vrednot do samega sebe, okolja, ljudi in svojega dela. Če mi želimo, da se bodo otroci naučili vrednot, jih moramo živeti tudi sami.

V vrtcu začnemo pri temeljih. Skupaj s starši polagamo opeko na opeko, da bomo zgradili trdne temelje. Le dovolj trdni temelji bodo zdržali zahteve šole in okolja, ki sledijo v letih odraščanja.

 

Takole me vidijo otroci iz vrtca: