Zdravstveno higienski režim

vodja ga. Lavra Stritih, nadomešča jo ga. Suzana Smolej

tel.: 04 59 71 613

e-pošta: suzana.smolej@vrtec-trzic.si

Organizatorka zdravstveno higienskega režima skrbi za organizacijo in nadzor nad zdravstveno higienskim režimom, varstvom pri delu in požarno varnostjo v vseh enotah vrtca in dislociranih oddelkih.

 

Naloge organizatorke zdravstveno higienskega režima:

 • Organizacija in interni nadzor nad zdravstveno higienskim režimom in sanitarno  tehničnimi pogoji v vrtcu,
 • zagotavljanje varnega okolja, ustreznih sanitarno tehničnih in higienskih pogojev v prostorih vrtca in na zunanjih površinah,
 • spremljanje izvajanja splošnih higienskih ukrepov v igralnicah in pomožnih prostorih,
 • spremljanje zdravstvenega stanja otrok, vodenje evidence nalezljivih bolezni in organizacija ustreznih ukrepov ob pojavu nalezljivih bolezni,
 • strokovno sodelovanje z zunanjimi institucijami (Zavod za zdravstveno varstvo, Zdravstveni inšpektorat, dispanzer za medicino dela in drugimi),
 • nabava sredstev za nego in prvo pomoč, izdaja po enotah ter vodenje evidence,
 • spremljanje poškodb otrok v vrtcu, zbiranje poročil in vodenje evidence,
 • skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in zaposlenih,
 • oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu otrok, zaposlenih in staršev do zdravja,
 • skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni.
 • Koordinacija na področju varstva pri delu in požarne varnosti,
 • vodenje centralne evidence za dokumentacijo na področju varstva pri delu in požarne varnosti,
 • spremljanje stanja varstva pri delu in požarne varnosti v enotah vrtca in opozarjanje na ugotovljene pomanjkljivosti ter sodelovanje pri odpravljanju pomanjkljivosti,
 • zagotavljanje zaščitne delovne obleke in obutve za zaposlene v skladu s planom in po potrebi,
 • načrtovanje in organizacija vaj evakuacije po posameznih enotah vrtca, v sodelovanju z pooblaščenimi zunanjimi strokovnjaki,
 • spremljanje poškodb delavcev pri delu in vodenje centralne evidence.

 

http://www.vrtec-trzic.si/wp-content/uploads/2010/02/likovnik.jpg

Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom

S klikom na spodnjo povezavo boste odprli knjižico Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom. Knjižica je nastala pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju s Sekcjio medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

VODICzaSTARSE – strah pred_ posegi