Zdravstveno higienski režim

Organizatorka zdravstveno higienskega režima je Katja Eler

tel.: 051 489 105

e-pošta: katja.eler@vrtec-trzic.si

Organizatorka zdravstveno higienskega režima skrbi za organizacijo in nadzor nad zdravstveno higienskim režimom, varstvom pri delu in požarno varnostjo v vseh enotah vrtca in dislociranih oddelkih.

 • Organizacija in interni nadzor nad zdravstveno higienskim režimom in sanitarno tehničnimi pogoji v vrtcu,
 • zagotavljanje varnega okolja, ustreznih sanitarno tehničnih in higienskih pogojev v prostorih vrtca in na zunanjih površinah,
 • spremljanje izvajanja splošnih higienskih ukrepov v igralnicah in pomožnih prostorih,
 • spremljanje zdravstvenega stanja otrok, vodenje evidence nalezljivih bolezni in organizacija ustreznih ukrepov ob pojavu nalezljivih bolezni,
 • strokovno sodelovanje z zunanjimi institucijami (Zavod za zdravstveno varstvo, Zdravstveni inšpektorat, dispanzer za medicino dela in drugimi),
 • nabava sredstev za nego in prvo pomoč, izdaja po enotah ter vodenje evidence,
 • spremljanje poškodb otrok v vrtcu, zbiranje poročil in vodenje evidence,
 • skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in zaposlenih,
 • oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu otrok, zaposlenih in staršev do zdravja,
 • skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni,
 • koordinacija na področju varstva pri delu in požarne varnosti,
 • vodenje centralne evidence za dokumentacijo na področju varstva pri delu in požarne varnosti,
 • spremljanje stanja varstva pri delu in požarne varnosti v enotah vrtca in opozarjanje na ugotovljene pomanjkljivosti ter sodelovanje pri odpravljanju pomanjkljivosti,
 • zagotavljanje zaščitne delovne obleke in obutve za zaposlene v skladu s planom in po potrebi,
 • načrtovanje in organizacija vaj evakuacije po posameznih enotah vrtca, v sodelovanju z pooblaščenimi zunanjimi strokovnjaki,
 • spremljanje poškodb delavcev pri delu in vodenje centralne evidence.

Zobna preventiva se v Vrtcu Tržič izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič. Vrtec je pri vzgoji skrbnega in pravilnega odnosa do higiene zob in ustne votline podpora vzgoji, ki se odvija v domačem okolju. Vsako šolsko leto najstarejše skupine od 5 do 6 let obišče enkrat mesečno medicinska sestra, ki otroke uči pravilnega ščetkanja zob, pravilne uporabe zobne ščetke in nege ustne votline.
Za starše v najmlajših oddelkih medicinska sestra pripravi kratko predavanje, kjer jih seznani s pomenom skrbi za mlečne zobe. Zakaj skrbeti za mlečne zobe? Ker pomagajo pri dihanju, grizenju, razvoju govora, ohranjajo prostor za izrast stalnih zob in omogočajo pravilen izrast stalnih zob. Ko zraste prvi mlečni zob, se začne skrb za zdrave zobe.

Kako vsakodnevno skrbeti za zdrave zobke? Kliknite in preberite tu: VSAKODNEVNA skrb za ustno zdravje

REŠI SI ZOB – kaj storimo, če se zobek odlomi? Preberite: zobozdravstvena preventiva.

Kako pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom

S klikom na spodnjo povezavo boste odprli knjižico Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom. Knjižica je nastala pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju s Sekcjio medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

VODIČ za STARŠE – strah pred posegi