PROSTO DELOVNO MESTO – KUHAR M/Ž

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto KUHAR IV / V, in sicer za določen čas do 31. 8. 2023 z možnostjo podaljšanja

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba – smer gostinstvo ali druga ustrezna smer

Stopnja strokovne izobrazbe: IV/V

 

Obvezna znanja: aktivno znanje slovenskega jezika

Zahtevane delovne izkušnje: 0 mesecev
Poskusno delo: 2 meseca

 

OPIS DEL IN NALOG:

Pripravlja in čisti živila za termično obdelavo, porcionira in deli obroke po programu in posebne obroke po navodilih vodje kuhinje in organizatorja prehrane.

 • Sprejema in ustrezno shranjuje živila in drug potreben material.
 • Opravlja druga dela po navodilu vodstva vrtca oziroma organizatorja prehrane.
 • Aktivno sodeluje in uvaja novosti v proces dela v kuhinji po smernicah HACCP študije, skrbi za izboljšave.
 • Ob organiziranih prireditvah skrbi za pripravo prostorov, hrane in pogrinjkov.
 • Nadomešča vodjo kuhinje v njegovi odsotnosti.
 • Izvaja druga kuharska opravila po dnevnem razporedu zadolžitev, ki ga pripravi vodja kuhinje ali drugi za to pristojen zaposleni.
 • Skrbi za čistočo kuhinjskega perila in svoje delovne obleke, za urejenost in osebno higieno.
 • Dnevno čisti in vzdržuje kuhinjsko opremo, pribor, naprave, delovne pripomočke, delovne površine in ostali kuhinjski inventar ter pripadajoče prostore in pomiva ter shranjuje posodo, skrbi za izklop naprav pod električno napetostjo, zapre okna in zaklene vrata idr.
 • Pravilno uporablja in vzdržuje stroje in naprave, ki jih uporablja pri svojem delu (v skladu z navodili).
 • Redno spremlja strokovne novosti in zakonodajo.
 • Se sproti izpopolnjuje in izobražuje in spremlja novosti na področju HACCP študije ter jih uvaja v delo.
 • Opravlja druge naloge, ki so v zvezi z njeno osnovno zadolžitvijo po navodilih vodje kuhinje.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote. V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta: 23. 1. 2023
Rok za prijavo: do vključno 31.1.2023
SKLIC: OR65420

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na e-naslov: info@vrtec-trzic.si

Dobrodelno zbiranje za Krizni center za otroke Palčica

V Vrtcu Tržič smo v mesecu decembru izpeljali dobrodelno zbiralno akcijo za Palčico, hišo zavetja za predšolske otroke. V Palčici najdejo zavetje otroci, ki so odvzeti staršem zaradi različnih razlogov (nasilje v družini, zloraba, zanemarjanje, nezmožnost staršev, da poskrbijo za osnovne otrokove potrebe).

Vsem se iskreno zahvaljujemo za neverjeten odziv na našo prošnjo. Nabralo se je res veliko stvari, ki jih bomo v naslednjih dneh dostavili v Krizni center za otroke Palčica in polepšali dni trenutnim in bodočim stanovalcem. Zbrali smo pleničke, izdelke za nego dojenčkov in malčkov, hrano, čistila, igrače, knjige, oblačila, obutev in še veliko drugih stvari.

Vsem, ki ste se odzvali na našo pobudo, še enkrat iskren in velik HVALA!

Zapisala: Andreja Stanek

Veseli december v Vrtcu Tržič

Leto 2022 se izteka in želimo si še malce postati in se zazreti nazaj. Vsekakor je december čas druženj, srečanj in lepih trenutkov. V Vrtcu Tržič s hvaležnostjo ugotavljamo, kako nam je v resnici lepo – priložnost za to so bile najprej praznične tržnice na igriščih vseh naših velikih enot. Velja velika zahvala za prostovoljne prispevke staršev oz. obiskovalcev. V enoti Križe so zbrana sredstva že namenili za nakup novih poganjalčkov v sodelovanju s podjetjem Grašca, ki nam je omogočilo ugodno ceno le-teh. V enoti Deteljica bomo namenili sredstva za nakup glasbenih instrumentov, v enoti Palček pa bo zrasla družba lutk!

Tudi letos se je vseh otrok, vključenih v Vrtec Tržič, v prvem tednu decembra s prisrčnimi darilci spomnilo podjetje Hofer, ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.

V zadnjem tednu pred šolskimi počitnicami pa je vseh 32 oddelkov obiskal dobri mož s sivo kučmo in belo brado, dedek Mraz. Koliko dobre volje je prinesel s seboj! In razumevanja in sočutja. Poleg tega pa je letos vsak otrok prejel knjižno darilo. Da je bilo to mogoče, so nam pomagali donatorji: Intec MKD, Cablex in Celestin – Nuša Romih s.p., pri nakupu pa so nam z nižjimi cenami prišli naproti tako pri založbi Učila kot pri Mladinski knjigi. Vsem hvala v imenu malih in velikih ljubiteljev branja.

V času šolskih počitnic je otrok v Vrtcu Tržič prisotnih le toliko, da vsi najdejo prostor v enoti Deteljica. Prav vsem pa želimo tople, prijetne in mirne praznike, v krogu najbližjih.

Vrtec Tržič

V NOVO ŠOLSKO LETO – nagovor rvnateljice

Spoštovani starši.

V četrtek, 1. 9. 2022, po dolgem vročem poletju korakamo v novo šolsko leto. Z velikim veseljem ugotavljamo, da nam vedno bolj zaupate in cenite naše delo in poslanstvo. V prihajajočem šolskem letu se bomo osredotočili na dobro in lepo. Lepo okoli nas, med nami, v nas in v živi in neživi naravi. UMETNOST bo tista, skozi katero se bomo izražali in medsebojno komunicirali. Po prostorih vrtca se bo slišala glasba, inštrumenti, petje, plesalo se bo zunaj in znotraj njega, ravno tako bodo zaživela gledališča, odri. Odeli se bomo v raznolike barve umetnosti in ustvarjalnosti.

Naša tema-rdeča nit bo »izražam se skozi umetnost«. Dar umetnosti ima vsako živo bitje v sebi že od rojstva naprej. Zelo pomembno pa je, kako ga skozi življenje prepoznavamo, spodbujamo, razvijamo in krepimo ter kakšne možnosti nam nudi okolje. V vrtcu je za nas vsak otrok nadarjeno umetniško bitje, zato si želimo, da bi še bolje znali prepoznavati in razvijati te otrokove potenciale.

Skušajte tudi vi kot starši slediti tem talentom vaših otrok in jih za njihove izdelke, ideje, glasbo in igro pohvalite. V naši okolici je veliko »kiča« in dokončanih izdelkov, ki omejujejo otrokovo domišljijo. Najbolje jim je ponuditi nestrukturiran material, naravni material, mu omogočiti prostor in čas. Takrat ima vse možnosti, da razvija svoje talente in ustvarjalnost. Pridružite se mu in ne imejte občutka, da niste sposobni. V nas odraslih so lahko že med odraščanjem »ubili« umetniški duh, zato si dovolite pobrskati po svojem ustvarjalnem kotičku in ga razvijati skupaj z vašimi otroki.

Želim vam sodelovalno, zdravo, zadovoljno in ustvarjalno leto.

Tatjana Blaži, ravnateljica

Dostopnost