Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO – KUHAR V

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto KUHAR V, in sicer za določen čas za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka s polnim delovnim časom.

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba – smer gostinstvo ali druga ustrezna smer.

Stopnja strokovne izobrazbe: V

Obvezna znanja:
– Poznavanje osnov priprave hrane za različne diete.
– Osnovna znanja iz HACCP sistema.
– Vozniški izpit B kategorije.

Zahtevane delovne izkušnje: 0 mesecev
Poskusno delo: 1 mesec

OPIS DEL IN NALOG: 1.         Ravnanje z živili in organizacija dela v kuhinji

 • Pripravlja obroke po programu (malice, kosila) in posebne obroke po navodilih vodje kuhinje in organizatorja PZHR.
 • Pripravlja in čisti živila za termično obdelavo in kuhanje posameznih obrokov.
 • Sprejema in ustrezno shranjuje živila in drug potreben material,
 • pripravlja pogrinjke po navodilih organizatorja PZHR in vodstva.
 • Dnevno izvede vse priprave za zaključek poslovanja v kuhinji, kot so pospravljanje delovnih površin, izklop naprav pod električno napetostjo, zapre okna in zaklene vrata idr.
 • Opravlja druga dela po navodilu vodstva vrtca oziroma organizatorja prehrane.
 • Dnevno pripravlja, porcionira in deli obroke za vse starostne skupine otrok oz. druge abonente po navodilih vodje kuhinje, organizatorja PZHR in vodstva zavoda.
 • Aktivno sodeluje in uvaja novosti v proces dela v kuhinji po smernicah HACCP študije, skrbi za izboljšave.
 • Ob organiziranih prireditvah skrbi za pripravo prostorov, hrane in pogrinjkov.
 • Pomoč pri kuharskih opravilih (paniranje, cvrtje, priprava sladic …)
 • Nadomešča vodjo kuhinje v njeni odsotnosti.
 • Izvaja druga kuharska opravila po dnevnem razporedu zadolžitev, ki ga pripravi vodja kuhinje ali drugi za to pristojen zaposleni.
 • Pomaga sprejemati in shranjevati živila in drug material.
 • Zna samostojno kuhati.
 • Pravočasno pripravlja obroke.
 • V sodelovanju z vodjo kuhinje določa tehnologijo priprave hrane.
 1. Osebna higiena
 • Skrbi za čistočo kuhinjskega perila in svoje delovne obleke.
 • Skrbi za urejenost in osebno higieno.
 1. Čiščenje in vzdrževanje
 • Dnevno čisti in vzdržuje kuhinjsko opremo, pribor, naprave, delovne pripomočke, delovne površine in ostali kuhinjski inventar ter pripadajoče prostore, pomiva in shranjuje posodo med delovnim procesom.
 • Razporeja posamezna dela v zvezi s čiščenjem kuhinjskim pomočnicam po predhodnem dogovoru z vodjo kuhinje.
 • Dnevno pregleduje urejenost in čistočo kuhinjskega bloka pred vsakim pričetkom priprave obrokov,
 • Dnevno skrbi za urejenost in čistočo kuhinjskega bloka ter za ustrezen sanitarni režim v kuhinji.
 • Sodeluje pri temeljitem čiščenju delovnih površin, orodji, pribora, posode.
 1. Navodila za delo in lastni razvoj
 • Pravilno uporablja in vzdržuje stroje in naprave, ki jih uporablja pri svojem delu (v skladu z navodili).
 • Redno pregleduje delovanje opreme, strojev in pripomočkov in o okvarah obvešča vodstvo in hišnika.
 • Redno spremlja strokovne novosti in zakonodajo.
 • Se sproti izpopolnjuje in izobražuje in spremlja novosti na področju HACCP študije ter jih uvaja v delo.
 • Opravlja druge naloge, ki so v zvezi z njeno osnovno zadolžitvijo po navodilih vodje kuhinje.

Opravlja druga dela po navodilu vodje SPIZHR in ravnateljice. V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta: 19.9.2018
Rok za prijavo: do vključno 24.9.2018
SKLIC: NF96892

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na e-naslov: info@vrtec-trzic.si

Očistimo Slovenijo v Vrtcu Tržič

Otroci in zaposleni v vseh enotah vrtca smo se z veseljem pridružili akciji Očistimo Slovenijo. Otroci nas pri temah, za katere mislimo, da so še premajhni, znajo zelo presenetiti. Vedno znova ugotavljamo, da so kmalu dovolj veliki, da vedo, da je čisto okolje zelo pomembno za življenje. In ne samo, da znajo pospravljati, odpadke znajo že zelo dobro ločevati! Kaj je lepšega, kot v zabavo in skupno korist ujet vzgojni moment! Na naših igriščih smo zato z veliko vnemo čistili že v petek, 14. septembra, s plakati pa smo k sobotni akciji vabili tudi starše.

Kako uspešni smo bili, največ povedo fotografije.

VABILO ZA STARŠE – Predavanje Zdravje otroka v vrtcu

V vrtcu in doma se vsakodnevno srečujemo z vprašanjem, kaj je za predšolskega otroka zdravo in kaj ne. Predavateljici dr. Hermina Dolinar Krese in Simona Kiphut bosta podali smernice, ki nam lahko pomagajo v prizadevanju za zdrav razvoj naših otrok.

Predavanje »ZDRAVJE OTROKA V VRTCU« bo v sredo, 19. 9. 2018, ob 18. uri v telovadnici enote Palček.

Če v času predavanja potrebujete varstvo za svojega otroka, to sporočite na upravo, pomočnici ravnateljice Andreji Šmid na tel. št. 070 554 442 ali e-naslov andreja.smid@vrtec-trzic.si.

VLJUDNO VABLJENI, saj bo to tudi priložnost za vprašanja in diskusijo.

POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen (t. i. 0,5 %). Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Vrtec Tržič v sodelovanje s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer »Za obnovo Enote Deteljica«.

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga oddate pri organizacijski vodji vrtca ali vzgojiteljici oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok!

Za vse informacije se obrnite na Tatjano Blaži – ravnateljico, na GSM št. 031 723 474. Projekt je predstavljen tudi na spletni strani www.sklad05.si, informacije pa dostopne po elektronski pošti info@sklad05.si.

Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine,

Tatjana Blaži, ravnateljica Vrtca Tržič                                         Primož Šporar, predsednik uprave Sklada 05

 

Povabilo k namenitvi dohodnine

OBRAZEC za tiskanje

 

Razpis za prosto delovno mesto

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ODDELKU, in sicer za določen čas s polovičnim delovnim časom.

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba – izobraževalni program za področje predšolske vzgoje ali zaključen 4. letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki;

Stopnja strokovne izobrazbe: V
Strokovni izpit: DA

Obvezna znanja:
– aktivno znanje slovenskega knjižnega jezika,
– vozniški izpit B kategorije.

Zahtevane delovne izkušnje: /
Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG

Opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca, pri čemer:

Nadomešča odsotnega delavca v oddelku oz. drugih oblikah organiziranega dela z otroki.
Opravlja dela in naloge, določene s predpisi in letnim delovnim načrtom vrtca.
Sodeluje z vsemi strokovnimi delavci v enoti, vrtcu in zunaj njega, upošteva njihove napotke in navodila.
Sodeluje z vzgojiteljem pri izvajanju vzgojnega dela, pripravlja didaktične pripomočke.
Sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.
Upošteva specifiko vsakega oddelka in se prilagaja glede na dogovore in navodila vzgojitelja.
Sprejema otroke pri prihodu in jih ob odhodu izroča staršem.
Upošteva razvoj in napredek otrok, spodbuja razvoj njihovih posebnosti, neguje radovednost, raziskovalnega duha, domišljijo, jezikovni, telesni in gibalni razvoj, samostojnost ipd.
Skrbi za kulturno prehranjevanje, nego in počitek otrok.
Vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, sanitarij, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.
Zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojnega in drugega dela.
Sodeluje v strokovnih organih vrtca.
Sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem.
Vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela.
Pomaga vzgojiteljem pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca.
Pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi in drugih nalog/dejavnosti, k jih organizira vrtec.
Opravlja tudi druga  dela,  po katerih se potreba  pojavlja občasno in nepričakovano: delo v inventurnih   komisijah, delo v strokovnih organih in strokovnih skupinah, opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi   predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter po navodilih organizacijskega vodje, pomočnika ravnatelja/ice in  ravnatelja/ice.
V nujnih primerih delavec opravlja tudi  naloge, ki sicer  ne  sodijo  v celoti v opis  njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta: 11. 9. 2018
Rok za prijavo: do vključno 14. 9. 2018
SKLIC: NF73450
Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter opravljenem strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja na e-naslov: info@vrtec-trzic.si

Premik dopoldanske malice in praznovanje rojstnih dni

Letos smo se v Vrtcu Tržič odločili za spremembo organizacije prehrane, in sicer smo dopoldansko sadno/zelenjavno malico premaknili na čas po počitku.

Hkrati starše in skrbnike obveščamo o še eni spremembi, ki – kot premik malice – služi prizadevanju za boljše zdravje naših otrok, predvsem pa njihovih zob – za praznovanje rojstnih dni v vrtcu se ne bomo več posluževali sladkarij. Za otroka, ki praznuje rojstni dan, bo ta dan nekaj posebnega in prijetnega na drug način, ne zaradi hrane – vzgojiteljice imajo veliko idej in načinov, da je temu res tako, vse starše pa prosimo za razumevanje in podporo pri tovrstnem prizadevanju.

Spremembe vedno zagotovo niso dobrodošle za vse, saj so si mnenja oz. razmišljanja različna. Želimo pa si, da otroke v svet pospremimo z zdravimi prehranjevalnimi navadami, saj zdravje žal ni nekaj samoumevnega.

S spoštovanjem,
ravnateljica Vrtca Tržič Tatjana Blaži

 

 

Stran 1 od 212