Obvestila

Novice, pomembne informacije ...

Za pomoč družinam v stiski – zbiralna akcija

Pri vhodih v naše enote v tednu otroka zbiramo prehranske in higienske izdelke z daljšim rokom uporabnosti.

Z vsakim izdelkom, ki ga boste namenili naši akciji, boste polepšali dan družinam, ki so se znašle v stiski.

Hvala že vnaprej za vaše humanitarno dejanje!

Območno združenje Rdečega križa Tržič in Vrtec Tržič

Javni razpis za delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE VRTCA TRŽIČ

Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 s sprem.), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5 s sprem.) in 15. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič (Ur. l. RS 23/11, 16/14 in 65/16), Svet zavoda Vrtca Tržič objavlja

javni razpis za delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE VRTCA TRŽIČ

več…

POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno
koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine.
Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga
pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen »Za obnovo Enote Deteljica«.

obrazec_VrtecTrzic_05

več…

Akcija ZBIRAJMO PAPIR

Akcija zbiranja papirja bo v šolskem letu 2017/2018 izvedena dvakrat! Prek celega šolskega leta pa je na voljo zabojnik ob enoti Deteljica!

Zanimivo in spodbudno:
Evropa je velika porabnica papirja, vendar je po podatkih organizacije CEPI (Conferation of European Paper Industries) po recikliranju papirja svetovni prvak, saj kar 66 % papirja v uporabi ponovno zberemo za reciklažo. To je kar veliko, glede na to, da se 19 % teh proizvodov ne da ponovno reciklirati (sanitarni papir, knjige, arhivi …). Konkretno to pomeni, da je 90 % časopisov in kartonskih škatel narejenih iz recikliranega papirja. (Vir: http://ebm.si/zamedije/Gradivo_za_medije17022011.pdf)

Hvala za vsak list!