Obveznosti pred vstopom v vrtec

  • V mesecu pred vstopom v vrtec je potrebno na pristojni center za socialno delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen.
  • Ceno programa na predlog strokovne službe vrtca določi ustanoviteljica Občina Tržič. Višino plačila staršev ugotavlja pristojni center za socialno delo in o ugotovitvah izda odločbo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem oz. sorojenci.
  • V Vrtec Tržič se lahko vključijo otroci, ki pred vstopom predložijo zdravniško potrdilo, na katerem mora biti s strani pediatra ustrezno označeno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, oziroma so navedeni utemeljeni razlogi, zakaj cepljenje ni bilo izvedeno.
  • Zdravniško potrdilo je potrebno predložiti vzgojiteljici/vzgojitelju prvi dan vstopa v vrtec.

 

  Obveščanje o skupini in strokovnem timu

  • Vse starše bomo po 21. avgustu pisno obvestili, v katero skupino je razporejen otrok in kdo bo v strokovnem timu vašega otroka.
  • Starši otrok v starosti do 3 let boste v zadnjih dneh avgusta povabljeni na pogovor, kjer se boste pogovorili vse o uvajanju vašega otroka v vrtec.
  • Starši starejših otrok boste ob obvestilu prejeli tudi telefonsko številko, s povabilom, da lahko, če želite, pred vstopom kontaktirate vzgojiteljico in se dogovorite o vstopu v vrtec.

 

S spoštovanjem,
vodstvo Vrtca Tržič

Dostopnost