Cene in pojasnila

PROJEKT 2015-2017

Bližamo se že sklepnemu dejanju našega mednarodnega projekta, v katerem smo se dve leti povezovali z vrtcema z Islandije in Poljske ter s šolo v Španiji. Veliko smo se naučili in videli, da se tudi drugi lahko veliko naučijo od nas. Pred nami je izdaja publikacije o projektu, ki bo povzemala delo in zaključke v projektu Through democracy to literacy (Skozi demokracijo k pismenosti). Lahko verjamete, da nastaja prava knjiga in bo lahko zanimiv pripomoček za nadaljnje delo – upamo tudi izven našega vrtca.

V projektu je sproti nastajala tudi spletna stran https://throughdemocracytoliteracy.wordpress.com/, ki smo jo gradile vse štiri partnerske države.

Vsako obdobje v krovnem projektu zaznamuje tudi eTwinning projekt – vsi so elektronsko dostopni na zgoraj dostopni spletni strani. Zadnji izmed njih pa je zrasel na pobudo in idejo našega vrtca – oglejte si, kaj smo raziskovali: https://erasmuswatercycle.wordpress.com/

Publikacija bo na voljo tudi v elektronski obliki in z veseljem jo bomo delili tudi na tej spletni strani.

RODITELJSKI SESTANKI

Spoštovani starši.

Obveščano vas, da bodo roditeljski sestanki v torek, 12. 9. 2017, potekali po naslednjem razporedu:

v enoti Križe ob 17. uri

v enoti Deteljica ob 17.30

in v enoti Palček ob 18. uri.

 

Vljudno vabljeni.

 

OBVESTILO

Obveščamo vas, da so na oglasnih deskah v enotah Vrtca Tržič že seznami vseh skupin.

Starše najmlajših otrok (1–3 leta) bodo vzgojiteljice v dneh od 28. avgusta dalje poklicale na pogovor, starše starejših otrok (4–6 let) pa vabimo, da po želji sami vzpostavijo kontakt z vzgojiteljico svojega otroka.

Roditeljski sestanki bodo za starše otrok, starih od 3 do 6 let predvidoma v torek, 12. septembra 2017, za starše otrok, starih od 1 do 3 leta, pa 26. septembra 2017, o čemer boste starši še obveščeni.

Veselimo se že pričetka novega šolskega leta, znanih in novih obrazov, igrivosti in življenja v naših enotah.

Vrtec Tržič

Spoznavamo se, igramo, učimo - skupaj ...

Vabilo k vpisu v program Cicibanove urice

Vrtec Tržič vabi otroke v starosti od 2 do 6 let, ki ne obiskujejo vrtca, da se priključijo Cicibanovim uricam. Namen le-teh je druženje s sovrstniki in doživljanje vsebin predšolske vzgoje.

Cicibanove urice bodo potekale dvakrat tedensko v popoldanskih urah v eni izmed enot Vrtca Tržič, s predvidenim pričetkom v mesecu septembru.

Starši lahko vpišete otroka v Cicibanove urice vsak dan na upravi Vrtca Tržič, vpisni list pa je na voljo na spletni strani Vrtca Tržič, v zavihku Vpis. Za vse dodatne informacije o programu lahko pokličete na telefon 04 59 71 600 ali 04 59 607.

Veder polet v veliki svet – z Vrtcem Tržič!

POLETNI RAZPORED OTROK IZ ENOTE PALČEK

OBVESTILO

Spoštovani starši!

V spodnjih tabelah si lahko preberete, v katerih skupinah in pri katerih strokovnih delavcih bodo vaši otroci v poletnem času.

Glede na število vpisanih otrok lahko pride do kadrovskih sprememb ali do spremembe igralnice. Takrat vas prosimo za razumevanje.

V ponedeljek, 14. 8. 2017, bo obratovala le enota Križe. Vse starše, katerih otroci bodo v poletnih mesecih prerazporejeni v enoto Deteljica prosimo, da pravočasno s seboj vzamete osebne predmete otrok (copate, nahrbtnik).

Hvala.

Lepo vas pozdravljam,

Monika Celar, vodja enote Palček

Obvestilo za starše – poletni razpored

 

 

 

BODOČI PRVOŠOLČKI

 

Starši bodočih prvošolčkov oddate izpisnico iz vrtca na upravi Vrtca Tržič (in ne pri vzgojiteljih). IZPISNICO dobite na upravi oziroma jo natisnete s spletne strani Vrtca Tržič, podpisati pa jo morata oba starša/starš oziroma skrbnika/skrbnik.

Zaradi prostorskega in kadrovskega planiranja v poletnih mesecih je zaželeno da – v kolikor ste se že odločili o datumu izpisa – izpisnico z želenim datumom izpisa oddate čim prej, najkasneje pa 10 dni pred datumom izpisa.

Tržič, 19. 5. 2017

Ravnateljica Vrtca Tržič, mag Nataša Durjava

ODJAVE V POLETNIH MESECIH

 

Spoštovani starši, prosimo vas, da do 15. 6. 2017 elektronsko (v Vasco web) sporočite morebitno daljšo odsotnost vašega otroka v času letnih dopustov.  Na osnovi vaših podatkov – vpisov, bomo v vrtcu organizirali delo (prisotnost vzgojiteljev in pomočnikov) in prehrano (glede na načrtovano število obrokov tudi potrebno količino živil in prisotnost kuharjev). V času od 24. 7. 2017 do 18. 8. 2017 bomo obratovali v dežurnih enotah Deteljica in Križe. Enota Palček bo v tem času zaprta. Zaradi sanacije strehe na enoti Palček je možno, da bo le ta popolnoma zaprta od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. O morebitnem zaprtju boste naknadno obveščeni.

V kolikor bi želeli uveljavljati znižano plačilo zaradi začasne odjave, prosimo preberite:

ZAČASNA ODJAVA:  

Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

  • enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave le za najstarejšega otroka.

Pravico do znižanega plačila iz zgornje alineje lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

OBRAZEC za odjavo otroka v poletnih mesecih natisnite ali zaprosite zanj pri vzgojiteljici, kamor jih prosimo tudi vrnete do 15. 6. 2017.  Občine znižajo plačilo zaradi začasne odjave le ob oddaji obrazca.

Vljudno vas prosimo za sodelovanje, saj sta v teh časih še kako pomembna dobro načrtovanje in racionalizacija dela.

Tržič, 19. 5. 2017

mag. Nataša Durjava, ravnateljica Vrtca Tržič

REDNI VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Redni vpis za novo šolsko leto je zaključen. 

Veselimo se vseh novih otrok, ki bodo vedro poleteli v veliki svet z Vrtcem Tržič!

 

AKCIJA! Zbirajmo PAPIR!

Akcija zbiranja papirja v režiji sveta staršev Vrtca Tržič bo v tem šolskem letu potekala malce drugače. Papir se bo zbiral v skladišču podjetja Komteks d.o.o. na Loki 119, 4290 Tržič (zemljevid), kamor odpadni papir lahko pripeljete vsako sredo med 9. in 16. uro.

Vsaka enota ima svojo tabelo (enota Križe, enota Palček, enota Deteljica, enota Lom), kamor bodo ob oddaji papirja vpisali ime enote in ime otroka.

Zanimivo in spodbudno:
Evropa je velika porabnica papirja, vendar je po podatkih organizacije CEPI (Conferation of European Paper Industries) po recikliranju papirja svetovni prvak, saj kar 66 % papirja v uporabi ponovno zberemo za reciklažo. To je kar veliko, glede na to, da se 19 % teh proizvodov ne da ponovno reciklirati (sanitarni papir, knjige, arhivi …). Konkretno to pomeni, da je 90 % časopisov in kartonskih škatel narejenih iz recikliranega papirja. (Vir: http://ebm.si/zamedije/Gradivo_za_medije17022011.pdf)

Hvala za vsak list!

OBVESTILO

SPOŠTOVANI STARŠI V zadnjih dneh se soočamo z mnogimi dodatnimi odsotnostmi strokovnega in tehničnega kadra v vrtcu. V tem trenutku smo blizu roba zmožnosti, da oddelki še delujejo nemoteno. Pri tem brez menjav in nadomeščanj odsotnih seveda ne gre. Na MIZŠ...

Obvestilo o spremembah glede karanten

Spoštovani starši. Vlada RS je 17. 1. 2022 sprejela dva nova odloka, ki vplivata na postopanje glede določanja karanten tako za otroke kot zaposlene vrtca. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022 in veljata od danes, srede, 19. 1....

Obvestilo NIJZ

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je...

OBVESTILO

  SPOŠTOVANI STARŠI Smernice in ukrepi glede postopanja v zvezi s pojavi Covida-19 v vrtcu so se nekoliko spremenili. V danih okoliščinah se trudimo otrokom zagotoviti skrb in vzgojo na utečeni način, kljub temu, da se žal soočamo z odsotnostmi med zaposlenimi...

Staršem otrok Vrtca Tržič

Najboljši od časov so časi svobodni, najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, lahko le skomigneš pa rečeš »ne-da-se«. Zato si želimo več prostega časa. Več časa za sanje, za ždenje, cartanje, za urice polne prijetne bližine in tihe...

SREČANJA ZA STARŠE

Spoštovani starši. V šolskem letu 2021/2022 bomo izvedli za prejšnje šolsko leto načrtovana srečanja za starše. Izvedenih bo 6 srečanj, namenjenih vsem staršem. V pogovoru z vami bo sodelovalo šest predavateljic, ki prihajamo z različnih področij dela s predšolskimi...

Veder polet v veliki svet

Napovedujemo …

januar 2022
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Dec   Feb »
Povabilo k namenitvi dohodnine

OBRAZEC najdete tukaj.

Cene in pojasnila

Dostopnost